Olimpiskajā dienā atklāta Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra jaunā sporta zāle

VGV-AC jaunā sporta zāle

Olimpiskajā dienā, 26. aprīlī, svinīgā gaisotnē atklāta Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra jaunā sporta zāle, kas īpaši pielāgota bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām. 

Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs ir lielākā speciālās izglītības iestāde Vidzemē un viena no lielākajām šāda veida izglītības iestādēm Latvijā. Skolā mācās 330 izglītojamie, tajā skaitā 92 bērni apgūst speciālās pirmsskolas izglītības programmas. Valmieras Gaujas krasta vidusskolai – attīstības centram ir arī būtiska nozīme bērnu ar dzirdes traucējumiem izglītošanā, jo tā ir vienīgā izglītības iestāde Latvijā, kas nodrošina pēctecīgu speciālo izglītību – no pirmsskolas līdz vidējai izglītībai. 

Atklāšanas laikā svinīgās uzrunas teica Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra direktore Iveta Kļaviņa un SIA “Ekers” vadītājs Uldis Bošs.

Ir piepildījies sen lolotais sapnis pašiem par savu sporta zāli, kas pielāgota bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām! Jaunajā sporta zālē varēsim nodrošināt pilnvērtīgu mācību priekšmeta “Sports un veselība” un sporta interešu izglītības programmu īstenošanu, sporta pasākumu organizēšanu, kā arī aktīvu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu. Sportu uztveram arī kā instrumentu savstarpējai socializācijai un skolēnu veselības uzlabošanai, paplašinot fiziskās un sociālās rehabilitācijas iespējas, piemēram, ārstniecisko vingrošanu. Pateicos visām iesaistītajām pusēm, kuras ieguldīja darbu, laiku un zināšanas projekta īstenošanā!

gandarīta par paveikto ir direktore I. Kļaviņa.

Būvniecības valsts kontroles birojs ēku pieņēma ekspluatācijā 27. martā. Jaunajā sporta zālē jau gandrīz mēnesi notiek sporta nodarbībās, aizvadītas pat sadraudzības sacensības basketbolā un galda tenisā ar Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas skolēniem. Jaunā sporta infrastruktūra dod iespēju skolai iekļauties arī starptautiskajā apritē. Jau jūnijā skola īstenos starptautisku kultūras, mākslas un sporta nometni, kurā piedalīsies Valmieras novada bērni un jaunieši, tajā skaitā ar īpašām vajadzībām, kā arī 40 skolēni un viņus pavadošais personāls no dažādām Eiropas Savienības valstīm. 

Priecājos, ka ar valsts budžeta finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu izdevās rast risinājumu tik ļoti vajadzīgajai sporta zāles būvniecībai. Rezultāts patiesi priecē! Šodien ir svētki skolas audzēkņiem, skolai un visiem būvniecības procesā iesaistītājiem, protams, arī pilsētai un novadam. Aktīvi bērni un jaunieši ir Valmieras novada vērtība. Ar jaunās sporta zāles celtniecību pilnvērtīgi varēsit iesaistīt skolēnus sporta nodarbībās un ielikt pamatus veselīgam dzīvesveidam, lai kustība katra individuālo iespēju robežās būtu viņu draugs un neatņemama ikdienas sastāvdaļa,

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks.

Pēc uzrunām un simboliskās lentas pārgriešanas Olimpiskās dienas noskaņās direktore I. Kļaviņa visiem būvniecības procesā iesaistītajiem pasniedza īpašas pateicības medaļas.

Ierodoties uz sporta zāles atklāšanu viesiem bija jāaizpilda aptauja ar vairākiem āķīgiem jautājumiem par jauno sporta zāli, lai pasākuma noslēgumā sacenstos par skolas sarūpētas veicināšanas balvas izlozi. Jaunā sporta zāle simboliski tika atklāta Olimpiskās dienas laikā, tādēļ arī skolēni un skolas draugi bija sagatavojuši īpašus sportiskus sveicienus un pārsteigumus. Sporta zāles atklāšanā uzstājās Valmieras brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība orķestris Gunāra Geduševa vadībā, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra skolēni bija sagatavojuši melodeklamācijas, teātrāli muzikālu un dejas priekšnesumu. Īpašus paraugdemonstrējumus bija sagatavojuši skolas draugi no basketbola komandas Valmiera Glass/ViA un komandas karsējmeitenes. 

Gan sporta zāles, gan jaunā ieejas mezgla arhitektūra ir mūsdienīga, bet tajā pašā laikā veidota, izturoties ar cieņu pret skolas vēsturisko ēku. Visā būvniecības projektā ir ievērots universālā dizaina princips.

 Sporta zālē ieklāts īpaši amortizējošs un sporta nodarbībām pielāgots grīdas segums, savukārt nesošās konstrukcijas ir no līmētā koka, bet iekšējai zāles apdarei izmantotas CEWOOD koka ēveļskaidas plātnes, kas īpaši piemērotas telpās ar paaugstinātu akustisko slodzi, kur būtiska nozīme ir trokšņu absorbcijai. 

Starp jauno sporta zāli un vēsturisko ēku ir izveidots jauns, stiklots centrālās ieejas mezgls, tādējādi sakārtojot izglītojamo, darbinieku un apmeklētāju plūsmas organizāciju. Ieejas mezglā izbūvēta uzbrauktuve un pacēlājs, izveidotas jaunas dušas, ģērbtuve un tualetes, tādējādi palielināts arī tualešu skaits atbilstoši skolas izglītojamo skaitam. Izveidota jauna atpūtas telpa, kur skolēniem uzkavēties starpbrīžos. Izbūvēta jauna ugunsdroša kāpņu telpa, nodrošinot papildu evakuācijas izeju. 

Ir labiekārtota arī skolas teritorija, izbūvēti bruģēti celiņi ar taktīlajām vadulām, nodrošināta vides pieejamība, gan jaunajam ieejas mezglam, gan sākumskolas korpusam,  uzstādīti soliņi atpūtai un ierīkoti pazemes atkritumu konteineri. Projekta gaitā teritorijā ir uzlabota arī drošība, nodalot izglītojamo un piegādes plūsmu, kas tagad tiek organizēta ēkas aizmugurē, kā arī ierīkots apgaismojums un videonovērošana. 

 Tāpat āra teritorija ieguvusi atpūtas zonu bērniem ar izzinošiem un rotaļu elementiem, kas piemēroti skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem. Centrālais elements ir planetārijs, kurā atrodoties un paveroties augšup, ir redzami zvaigznāji. Šajā atpūtas zonā ir ieklāts īpašs gumijas segums, kas nodrošina amortizāciju un drošību. 

Kopējās projekta būvniecības izmaksas ir 2 100 552,70 EUR, tajā skaitā Valsts budžeta finansējums 1 757 979,16 EUR, Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējums 342 573,54 EUR. Būvdarbus veica SIA “Ekers”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Akorda” un autoruzraudzību SIA “Būvprojekts”. 

FOTO