Ogotājus un sēņotājus īpaši aicina ievērot ugunsdrošību mežā

Kopš 2. maija visā Latvijas teritorijā ir izsludināts meža ugunsnedrošais laikposms, tā laikā Valsts meža dienests reģistrējis un dzēsis jau 131 meža ugunsgrēku. Lielākajā vairumā gadījumu meža ugunsgrēki izceļas cilvēku neuzmanīgas un bezatbildīgas rīcības dēļ. Nereti uguns nelaimes izraisa ogotāji un sēņotāji, kuri mežā nomet degošus vai gruzdošus sērkociņus un izsmēķus. Valsts meža dienesta aicina ikvienu iedzīvotāju mežā ievērot ugunsdrošību.

Ik gadu Valsts meža dienests, ņemot vērā laikapstākļus, izsludina ugunsnedrošā laikposma sākumu un beigas. Dienests ne tikai dzēš meža ugunsgrēkus, bet arī apkopo statistiku par ugunsgrēka izcelšanās iemesliem. Līdzīgi iepriekšējiem gadiem, arī pērn galvenais meža ugunsgrēku iemesls bija cilvēku neuzmanīga un bezatbildīga rīcība ar uguni. Tā konstatēta 88% gadījumu.

“Nereti cilvēki nemaz neapzinās, ka aizdedzina mežu. Ogojot vai sēņojot zemē nomests izsmēķis, vai pat tad, ja tas tiek izmest pa braucošas automašīnas logu, var radīt nopietnu ugunsgrēku. Tāpat cilvēki bieži neievērojot aizliegumu, kurina ugunskurus neatļautās vietās, vai atstāj tos kūpot, rūpīgi nenodzēšot ar ūdeni vai smiltīm,” biežākos ugunsnelaimes iemeslus min Valsts meža dienesta Meža un vides aizsardzības daļas vadītāja vietnieks Zigmunds Jaunķiķis.

Kopumā Latvijā 2022. gadā bijuši jau 236 meža ugunsgrēki, tajos izdeguši 200 ha, no tiem 66 ha jaunaudzes. Vērtējot desmit gadu griezumā, vidēji Latvijā katru gadu izdeg 667 ha meža. Valsts meža dienests atgādina, ka plaša uguns nelaime var izcelties no vissīkākās dzirksteles. Meža ugunsgrēki apdraud gan iedzīvotāju veselību un dzīvību, gan nodara kaitējumu videi – to laikā nereti bojā aiziet ievērojams skaits meža iemītnieku. Izdegušās platības vistiešākā veidā rada lielus finansiālus zaudējumus meža īpašniekiem un valstij kopumā.

Savlaicīgas un precīzas informācijas saņemšana par meža ugunsgrēku būtiski samazina izdegušo platību apmērus. Pamanot meža ugunsgrēku, nekavējoties jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 un pēc iespējas precīzāk jānorāda notikuma vieta.

Valsts meža dienests atgādina, ka ugunsnedrošajā laikposmā ikvienam iedzīvotājam, uzturoties mežā un purvā, ir aizliegts:

  • nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai citus priekšmetus;
  • kurināt ugunskurus, izņemot īpaši ierīkotās vietās, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;
  • atstāt ugunskurus bez uzraudzības;
  • dedzināt atkritumus;
  • braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purvu ārpus ceļiem;
  • veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku;
  • meža izstrādātājiem jāņem vērā, ka sākot ar 2. maiju, dedzināt ciršanas atlikumus atļauts tikai ar Valsts meža dienesta ikreizēju rakstisku atļauju.

 Par minēto aizliegumu un ierobežojumu neievērošanu var piemērot administratīvo, civiltiesisko un arī kriminālatbildību.

Valsts meža dienests ir vadošā iestāde meža ilgtspējai. Dienests uzrauga meža apsaimniekošanu un izmantošanu, medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu, kā arī īsteno meža ugunsapsardzību un uzkrāj informāciju par mežu un tajā notikušo mežsaimniecisko darbību. Valsts meža dienests ir uz attīstību vērsta, mūsdienīgi domājoša iestāde, kura pārmaiņas un ikviena darbinieka profesionalitāti uztver kā gudru ceļu uz izaugsmi. Valsts meža dienests ir pārliecināts, ka pastāvēs, kas mainīsies. Valsts meža dienests ir zemkopības ministra padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde.

Informāciju sagatavoja:

Iveta Pavziniuka

Valsts meža dienesta

sabiedrisko attiecību speciāliste

e-pasts: ; tālr. 20287875

www.vmd.gov.lv

Facebook: @valstsmezadienests | Twitter: @mezadienests | YouTube: @VMDvideo