NVO fondā turpmāk projektus varēs īstenot divu gadu periodā; finansējums – 1,9 milj. eiro

NVO fonds

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) izsludinājis projektu pieteikumu konkursu lielākajā programmā nevaldības organizāciju (NVO) atbalstam – NVO fonds, kura mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā. Programmā pieejamais finansējums pilsoniskās sabiedrības iniciatīvām šogad otro gadu pēc kārtas ir vēsturiski lielākais NVO fonda vēsturē – 1 888 088 EUR, kā arī turpmāk projekta makroprojektu kategorijā būs iespējams īstenot divu gadu garumā.

NVO fonds ir svarīgākais rīks interešu pārstāvības organizācijām un sniedz nozīmīgu atbalstu nevaldības sektoram, lai stiprinātu valstisko piederību un demokrātiju, atbalstot pilsoniski izglītotu, aktīvu, atbildīgu, iekļaujošu un saliedētu sabiedrību. Par NVO fonda nozīmīgumu liecina arī tas, ka no aptuveni 1 000 aktīvajām NVO, kas darbojas pilsoniskās sabiedrības un līdzdalības jomā, laika periodā no 2016. līdz 2021. gadam projektu pieteikumus iesniegušas aptuveni puse jeb 49% organizāciju. Pēdējos gados NVO fonds piedzīvojis būtisku attīstību arī atbalstīto organizāciju skaitā – ja 2018. gadā tika atbalstīts 31 organizācijas projekts, tad 2019. gadā 48 un 2021. gadā 86, bet 2022 gadā jau 90.*

NVO fonda ietvaros iespējams saņemt finansējumu kādā no četriem darbības virzieniem: “NVO darbības stiprināšana”; “NVO interešu aizstāvības stiprināšana”; “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm” un “NVO un iedzīvotāju savstarpējās sadarbības stiprināšana”. Konkursā makroprojektu kategorijā 2023.gadā paredzēts finansējums 1 510 470 EUR apmērā, savukārt mikroprojektiem – 377 618 EUR. Iepriekšējos gados ar NVO fonda atbalstu projektus jau realizējušas tādas NVO kā Latvijas Pilsoniskā alianse, Sabiedrība par atklātību-Delna, Providus, Latvijas Sarkanais Krusts, Latvijas Lauku forums, Pasaules Dabas fonds, Papardes zieds, Bērnu slimnīcas fonds u.c., veicinot sabiedrības saliedētību, cieņpilnu viedokļu uzklausīšanu, vienlīdzīgas iespējas visām sabiedrības grupām, cīņu pret diskrimināciju u. tml.

Šogad veiktas būtiskas izmaiņas makroprojektu īstenošanas periodā un pieejamā finansējuma apmērā. “Atsaucoties uz NVO sektora vairākus gadus izteikto vēlmi, lai nodrošinātu stabilitāti un projekta ietvaros sasniegtu būtiskākus rezultātus, konkursa ietvaros būs iespējama makroprojektu plānošana līdz 22 mēnešu periodā, paredzot aktivitāšu īstenošanu 2023. un 2024.gadā un finansējumu līdz 33 000 EUR katrā no šiem gadiem jeb kopsummā līdz 66 000 EUR. Vienlaikus tas nozīmē, ka organizācijām, kas 2023.-2024.gadā īstenos aktivitātes NVO fonda projektā, nākamgad nebūs nepieciešams atkārtoti sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu. Mikroprojektiem jeb mazāka apmēra iniciatīvām maksimāli pieejamais finansējums paliek nemainīgi liels – 10 000 EUR,” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Sekretariāta direktore arī norāda, ka ar šo finansiālo atbalstu caur NVO fondu tiks turpināta sabiedrības līdzdalības sekmēšana tai būtisku problēmu risināšanā tādos jautājumos kā sociālā aizsardzība, iekļaušana, ģimene un bērni, pakalpojumi, sabiedrības veselība, reģionu attīstība, vides aizsardzību u.c.

“Demokrātiskā valstī valsts vara pieder tautai. Jo lielāka ir sabiedrības aktivitāte, jo jēgpilnākus un ilgtspējīgākus lēmumus, kas būtu saistoši it visām sabiedrības grupām, var pieņemt politiķi un valsts pārvaldes darbinieki. Mūsu katra rīcība veido apkārtējo vidi, kādā dzīvojam,”

norāda Zaiga Pūce.

Pieteikumus pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēs komisija, kuras sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Pārresoru koordinācijas centra, pa diviem pārstāvjiem no Kultūras ministrijas un Valsts kancelejas, kā arī vismaz viens NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomes deleģēts NVO sektora pārstāvis. Projektu pieteikumu vērtēšanai tiks piesaistīti atklātā konkursā atlasīti neatkarīgi eksperti.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022.gada 30.septembra plkst.12.00. Lai informētu projektu iesniedzējus par pieteikšanos un konkursa norisi, 20.septembrī plkst. 11.00 tiks organizēts tiešsaistes informatīvais seminārs, kura laikā interesentiem būs iespējams uzdot savus jautājumus. Domājot par informācijas pieejamību cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, tiešraidei arī tiks nodrošināts surdotulkojums.

Ar plašāku informāciju, kā arī konkursa nolikumu, pieteikuma un budžeta veidlapu iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā “Projektu konkursi”.

* Programmas “NVO fonds” darbības (rezultātu un ieguldījuma) izvērtēšana (2020-2021) šeit.