NVA piedāvā atbalstu biedrībām, nodibinājumiem un augstākās izglītības iestādēm

NVA piedāvā atbalstu biedrībām, nodibinājumiem un augstākās izglītības iestādēm

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina biedrības, nodibinājumus un augstākās izglītības iestādes (universitātes, akadēmijas, augstskolas un koledžas) pieteikties pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība” īstenošanai, iesaistot darbā sabiedrības labā bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 29 gadiem un bezdarbniekus ar invaliditāti. Pieteikumus pasākuma īstenošanai pieņem NVA filiāles visā Latvijā.

Biedrībām un nodibinājumiem tā ir iespēja darbā sabiedrības labā iesaistīt centīgus palīgus, bet augstākās izglītības iestādēm – iespēja akadēmiskā, pētnieciskā vai administratīvā darba veikšanai piesaistīt enerģiskus un perspektīvus studentus. Savukārt NVA reģistrētie jaunieši un bezdarbnieki ar invaliditāti, piedaloties pasākumā, varēs iegūt darbam nepieciešamo pieredzi un attīstīt darba iemaņas.

Bezdarbniekam, kas piedalās pasākumā, NVA maksā stipendiju – 15 eiro dienā. Stipendijas apmērs mēnesī tiek aprēķināts atbilstoši nostrādātām dienām. Bezdarbnieks tiek apdrošināts pret nelaimes gadījumiem, NVA apmaksā arī obligātās veselības pārbaudes, kompensē izdevumus individuālo aizsarglīdzekļu iegādei COVID-19 apdraudējuma mazināšanai, kā arī veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai. Bezdarbniekam var tikt piešķirts arī darba vadītājs. Viena bezdarbnieka iesaistes ilgums pasākumā ir seši mēneši vai 12 mēneši, ja pasākumā iesaista bezdarbnieku ar invaliditāti.

Detalizētāka informācija izlasāma šeit.

Kā pieteikties pasākuma īstenošanai?
1. solis
Biedrībām un nodibinājumiem jāaizpilda NVA tīmekļvietnē pieejamais pieteikums, savukārt augstākās izglītības iestādēm jāaizpilda pieteikums, kuram jāpievieno arī pielikums.
2. solis
Aizpildītais pieteikums jāiesniedz NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā tiks īstenots pasākums. Pieteikums pasākumam jāiesniedz NVA filiālē klātienē vai ar pasta starpniecību, vai elektroniski, parakstot dokumentu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz NVA filiāles e-pastu. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija pieejama NVA mājaslapā.

Pieteikumus izvērtēs NVA filiāles aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisija un informēs pieteikumu iesniedzējus par pieņemto lēmumu.

Pasākums “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 ietvaros. 2021.gadā 639 bezdarbnieki iesaistīti pasākumā biedrībās un nodibinājumos, bet 66 studenti bezdarbnieki – augstākās izglītības iestādēs.