NVA piedāvā atbalstu bezdarbniekiem, kuriem atrast darbu traucē atkarības problēmas

NVA piedāvā atbalstu bezdarbniekiem, kuriem atrast darbu traucē atkarības problēmas

Bezdarbniekiem, kuriem iekārtoties pastāvīgā darbā traucē atkarības problēmas, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā iespēju ārstēties no alkohola, narkotiku vai psihotropo vielu, vai uzvedības procesu atkarības. Atbalstu atkarību ārstēšanā NVA piedāvā kopš 2012.gada decembra, un šo iespēju ir izmantojuši jau vairāk nekā 1,8 tūkst. bezdarbnieku.

Gadu gaitā NVA pakalpojumu klāsts atkarību ārstēšanai ir paplašinājies. Ja atbalsta pasākuma īstenošanas pirmajos gados bezdarbniekiem tika piedāvāta Minesotas 12 soļu programma, tad tagad ir iespējama arī emocionālā stresa terapija (kodēšana) un narkologa atzinuma saņemšana.

Minesotas 12 soļu programma ir stacionārās psihoterapijas veids, kas paredz atkarīgās personas aktīvu līdzdarbošanos un komunikāciju ārstēšanās procesā. Programmas galvenais uzdevums – uzlabot atkarīgā dzīves kvalitāti, iemācīt viņu saprast, ka vispirms ir jāmainās pašam, lai pārvarētu atkarības radītās negatīvās sekas. NVA atbalstīto ārstēšanos pēc Minesotas 12 soļu programmas īsteno divas ārstniecības iestādes – SIA „Akrona 12”, kas atrodas Rīgā, un VSIA “Slimnīca „Ģintermuiža””, kas atrodas Jelgavā. Ārstēšanās SIA „Akrona 12” ilgst 30 dienas, bet “Slimnīcā „Ģintermuiža”” – 28 dienas.

Emocionālā stresa terapija (kodēšana) notiek VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”. Tā ir ārsta narkologa konsultācija un medikamentozā terapija alkohola atkarības ārstēšanai. Savukārt bezdarbniekiem ar iespējamām atkarībām, kuriem nav narkologa atzinuma, ir iespējams saņemt narkologa atzinumu SIA “Akrona 12”, Rīgā.

Atbalsta pasākumu dalībniekiem NVA piedāvā transporta pakalpojumu vai transporta izdevumu kompensāciju nokļūšanai līdz ārstniecības iestādei un atpakaļ. NVA atbalstam atkarību ārstēšanā aicināti pieteikties bezdarbnieki, kuri ir saņēmuši narkologa atzinumu par alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu, vai uzvedības procesu atkarību, kā arī bezdarbnieki, kuriem iespējama atkarība, bet vēl nav saņemts narkologa atzinums.

Kā pieteikties?

  • Jāsazinās ar NVA filiāli un jāinformē par vēlmi saņemt atbalstu atkarību ārstēšanā;
  • Jāizvēlas ārstniecības iestāde un jāvienojas par ārstēšanās uzsākšanas dienu.

Ārstēšanās uzsākšanas dienā bezdarbniekam jāierodas izvēlētajā ārstniecības iestādē, līdzi ņemot pasi, individuālo darba meklēšanas plānu, kā arī narkologa atzinumu, ja tāds ir saņemts.

Vismaz 10 dienas pirms ārstēšanās jāievēro atturība!

2021.gadā ārstēšanos no atkarībām bija uzsākuši 208 NVA reģistrētie bezdarbnieki: Minesotas 12 soļu programmā bija iesaistījušies 120 bezdarbnieki, bet Emocionālā stresa terapijā (kodēšanā) – 88 bezdarbnieki. Ārstniecības kursu pabeiguši 192 bezdarbnieki, to skaitā 104 Minesotas 12 soļu programmas dalībnieki un 88 Emocionālā stresa terapijas saņēmēji. Šī gada 7 mēnešos ārstēšanos no atkarības ir uzsākuši 68 bezdarbnieki, no kuriem 60 to pabeiguši, bet 8 turpina.

NVA piedāvā atbalstu bezdarbniekiem, kuriem atrast darbu traucē atkarības problēmas