NVA atbalsts biedrībām, nodibinājumiem un augstākās izglītības iestādēm

NVA atbalsts biedrībām, nodibinājumiem un augstākās izglītības iestādēm

Jauniešiem bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem un bezdarbniekiem ar invaliditāti (bez vecuma ierobežojuma) Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā iespēju attīstīt darbam nepieciešamās iemaņas, veicot darbus sabiedrības labā biedrībās un nodibinājumos. Savukārt klātienes studenti bezdarbnieki darbam nepieciešamās iemaņas ar NVA atbalstu var attīstīt, veicot akadēmisku, pētniecisku vai administratīvu darbu augstākās izglītības iestādēs.

Pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība” dalībniekiem tā ir lieliska iespēja attīstīt turpmākajā profesionālajā dzīvē ļoti noderīgas darba iemaņas un prasmes, bet  pasākuma īstenotājiem – biedrībām, nodibinājumiem un augstākās izglītības iestādēm – tā ir lieliska iespēja savā darbībā iesaistīt vērtīgus un perspektīvus palīgus.

Atgādinām, ka biedrības, nodibinājumi un augstākās izglītības iestādes pieteikties pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība” īstenošanai var visa gada garumā! Biedrībām un nodibinājumiem jāaizpilda NVA tīmekļvietnē pieejamais pieteikums, savukārt augstākās izglītības iestādēm jāaizpilda pieteikums, kuram jāpievieno arī pielikums. Pieteikums pasākuma īstenošanai jāiesniedz NVA filiālē klātienē vai ar pasta starpniecību, vai elektroniski, parakstot dokumentu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz NVA filiāles e-pastu. Pieteikums jāiesniedz NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā tiks īstenots pasākums. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija pieejama NVA mājaslapā.

Pasākuma dalībniekam NVA maksā stipendiju – 15 eirodienā. Stipendijas apmērs mēnesī tiek aprēķināts atbilstoši nostrādātām dienām. Pasākuma dalībnieks tiek apdrošināts pret nelaimes gadījumiem, NVA apmaksā arī obligātās veselības pārbaudes, kompensē izdevumus individuālo aizsarglīdzekļu iegādei COVID-19 apdraudējuma mazināšanai, kā arī veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai. Viena dalībnieka iesaistes ilgums pasākumā ir seši mēneši vai 12 mēneši, ja pasākumā iesaista bezdarbnieku ar invaliditāti. Pasākuma dalībniekiem tiek nodrošināts arī darba vadītājs.

Pasākums “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.1/15/I/001 ietvaros. 2021. gadā 639 bezdarbnieki iesaistīti pasākumā biedrībās un nodibinājumos, bet 66 studenti bezdarbnieki – augstākās izglītības iestādēs. 2022.gada 1.cetruksnī ir izveidotas jau 85 pasākuma īstenošanas vietas.