NVA aicina pieteikt brīvprātīgos godināšanai “Gada brīvprātīgais 2021”

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina Latvijas iedzīvotājus un organizācijas pieteikt labākos brīvprātīgā darba veicējus un organizētājus, kuri laika posmā no 2020.gada 1.novembra līdz 2021.gada 15.decembrim aktīvi darbojās sabiedrības labā, kā arī brīvprātīgajiem draudzīgākās pašvaldības.

Izvirzīt godināšanai “Gada brīvprātīgais 2021” brīvprātīgā darba veicējus vai organizētājus var jebkurš Latvijas iedzīvotājs, nevalstiskā organizācija, valsts vai pašvaldību iestāde. Pieteikums iesniedzams elektroniska dokumenta formā ar elektronisko parakstu parakstītu, nosūtot uz e-pasta adresi vai papīra dokumenta formā ar roku parakstītu, nosūtot pa pastu uz adresi K. Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1010 līdz 2021. gada 15.decembrim.

Brīvprātīgā darba veicēju un organizētāju godināšanu “Gada brīvprātīgais 2021” rīko NVA sadarbībā ar Labklājības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Sabiedrības integrācijas fondu, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, Latvijas Jaunatnes padomi, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldi, Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamentu, Valmieras novada fondu. Pieteikumus vērtēs organizatoru veidota žūrija, kas noteiks, kuri brīvprātīgā darba veicēji un organizētāji šogad tiks godināti. Goda zīmju saņēmēji tiks paziņoti 2021.gada beigās.

Brīvprātīgo godināšanas mērķis ir pateikt paldies tiem iedzīvotājiem, organizācijām un pašvaldībām, kas savu laiku ziedoja brīvprātīgajam darbam sabiedrības labā, veicinot iedzīvotāju un organizāciju interesi un iesaisti brīvprātīgajā darbā. Latvijā godināšana notiks jau astoto gadu.

Pērn Brīvprātīgo godināšanā “Gada brīvprātīgais 2020” goda zīmes saņēma:

Agnese Blūmenfelde (Rīga), sešu bērnu māmiņa, kā brīvprātīgā palīdz grūtībās nonākušām ģimenēm, palīdz jauniešiem ar ierobežotām iespējām un invaliditāti iekļauties sabiedrībā, gādā par bezpalīdzīgiem dzīvnieciņiem.

Jaunpils pašvaldības policijas brīvprātīgais palīgs Arvīns Dārziņš kopš 1970. gada rūpējies par sabiedrisko kārtību un iedzīvotāju drošību, brīvprātīgo darbā iesaistot arī savu ģimeni. “Kamēr varu, tikmēr darīšu,” saka Arvīns.

Ilze Neimane – Nešpora (Rīga) rīkoja akcijas “Svētku galds” un “Galds savējiem”, kurās iesaistījusi daudzus brīvprātīgos, lai ar restorānu, pārtikas preču ražotāju un piegādātāju palīdzību sarūpētu vairāk nekā 60 000 siltas un gardas maltītes mediķiem, paliatīvās aprūpes pacientiem un darbiniekiem.

Ligita Dalinkēviča (Rīga) brīvprātīgo darbu veic Valsts sociālās aprūpes centrā, darbojas ar bērniem ar īpašām vajadzībām, kopīgi apgūst dažādas prasmes, veido un apmeklē pasākumus, palīdz bērniem socializēties, arī pati apgūst zīmju valodu. 

Marta Čukure (Aloja) jau daudzus gadus darbojas Alojas jauniešu domē, organizē un vada kvalitatīvus un interesantus kultūras pasākumus, pierādot – ja grib, tad var visu!

Biedrība “LiveIntegro” (Rīga) Natāļjas Novikovas vadībā jau 5 gadu garumā popularizē parasportu un aktīvi iesaista tajā bērnus un jauniešus ar kustību  traucējumiem, organizē sporta pasākumus visā Latvijā un regulāri piesaista arvien jaunus brīvprātīgos.

Biedrība “Paliec mājās” darbojas visā Latvijā, palīdzot ikvienam, kam šī gada neparastie apstākļi krietni samazinājuši iespēju pārvietoties un komunicēt ar līdzcilvēkiem. Ar brīvprātīgo palīdzību tiek piegādāta pārtika, saimniecībā nepieciešamās preces, bieži dāvājot tik svarīgu šajā laikā emocionālo atbalstu senioriem, kā arī līdzcilvēkiem pašizolācijā vai karantīnā.

Kokneses novada pašvaldība regulāri un aktīvi atbalsta novada brīvprātīgo organizāciju iniciatīvas, brīvprātīgo darbību, īsteno jaunas iniciatīvas sabiedrības iesaistīšanā brīvprātīgo darbā.

Video stāsti par iepriekšējo gadu “Gada brīvprātīgais” titula saņēmējiem un viņu veikumu sabiedrības labā ir publicēti NVA brivpratigie.lv Youtube kontā.