Novērtē un iesaisties ZAAO pakalpojumu pilnveidē

ZAAO klientu aptauja

SIA “ZAAO” līdz 1.decembrim aicina klientus novērtēt esošo pakalpojumu kvalitāti, uzņēmuma darbību, kā arī sniegt viedokli, lai veiksmīgāk ieviestu jaunus pakalpojumus.

Lai pilnveidotu SIA “ZAAO” (turpmāk tekstā ZAAO) darbību, no 15.novembra līdz 1.decembrim ikviens ZAAO klients ir aicināts aizpildīt ikgadējo klientu aptauju, novērtējot esošo pakalpojumu kvalitāti, ZAAO darbinieku darbu, īstenotās aktivitātes, akcijas, un sniegt viedokli par informācijas kanāliem un plānotajiem jaunajiem pakalpojumiem, piemēram, bioloģisko atkritumu savākšanu.

Elektroniski aizpildāma anketa pieejama www.zaao.lv, kā arī:

Anketas aizpildīšana prasīs 8 – 10 minūtes.

Klientu sniegtais viedokli ir nozīmīgs ne tikai tādēļ, lai saprastu esošo pakalpojumu kvalitāti, bet īpaši svarīgs tas ir jaunu pakalpojumu ieviešanā. 2021.gadā veiktajā aptaujā izzinājām klienta paradumus pakalpojumu pieteikšanā, un iegūtie rezultāti bija vērtīgi, uzsākot darbu pie klientu pašapkalpošanās portāla izveides, ko plānots publicēt jau 2023.gadā.

Šī gada aptaujā vēlamies uzzināt klientu viedokli gan par bioloģisko atkritumu savākšanas pakalpojumu, kas visā reģionā ir jānodrošina no 2024.gada, gan par Lietu nodošanas, apmaiņas vai iegādes centra izmantošanu, ko plānots izveidot LIFE integrētā projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” ietvaros.

Aicinām arī šogad būt aktīviem anketas aizpildē un sakām paldies ikvienam par iesaisti un veltīto laiku ZAAO pakalpojumu pilnveidei!

Informāciju sagatavoja:
Inga Kovala Sēne
SIA “ZAAO” Sabiedrisko attiecību vadītāja