Novērsta lietus ūdeņu ietekme pirmsskolas izglītības iestādes “Burtiņš” ēkai

Aizvadītajā gadā Valmieras novada pašvaldības Valmiermuižas pirmsskolas izglītības iestādē “Burtiņš” (turpmāk – PII “Burtiņš”) uzsāka būvniecības darbus, lai risinātu lietus ūdens novadīšanas problēmas. Darbi noslēdzās īsi pirms iestādē svinēja tās devīto izlaidumu, lai pavadītu pirmklasniekus uz skolu.

PII “Burtiņš” ēka ekspluatācijā nodota 2014. gadā un kopš iestādes darbības uzsākšanas bija pārmitrināta teritorija arī rotaļlaukumos, regulāri applūda iestādes pagrabi un nodarbību telpa zem balkona. Pirmajos iestādes darbības gados pagrabu un teritorijas applūšanu risināja ar nelieliem remontdarbiem, kas samazināja lietus ūdens uzkrāšanos, bet problēmu nenovērsa. Tāpēc secināts, ka nepieciešams veikt padziļinātāku izpēti un būvdarbus, lai novērstu problēmas cēloņus un ēku saglabātu labā stāvoklī, jo tās konstrukcijas sāka būtiski bojāties.   

Zemes gabalā, uz kura celta PII “Burtiņš” ēka, vērojamas gruntsūdens līmeņa svārstības un, lai tās mazinātu, tika identificētas vietas, kur ir nepieciešams savākt un novadīt lielāko daudzumu lietus ūdens, kā arī veikta izpēte, lai atrastu visas teritorijā esošās drenāžas akas. Kopumā atrastas vēl trīs šādas akas un konstatēts, ka sistēma strādā nepilnīgi un to nav iespējams iztīrīt. Būvdarbu laikā šīs nepilnības novērstas, izbūvējot vēl četras papildu akas.

PII “Burtiņš” ēkas pagraba telpām bija izbūvētas pagraba logu betona šahtas, kas bija nosegtas ar polikarbonātu. Šīs astoņas šahtas nomainītas uz kompozītmateriāla logu šahtām, lai savāktu lietus ūdeni, kas nonāk šahtā, un nodrošinātu gaisa ventilāciju. Tāpat ūdens ēkā iekļuva no balkona. Tam tika nomainīts segums uz jaunu PVC membrānu ar ventilācijas atverēm un betona flīzes aizstātas ar koka redelēm. Sakārtotas arī lietus ūdens noteksistēmas, uzstādot vēl divas teknes pie peldbaseina fasādes, kā arī veikti vēl citi darbi, lai savāktu lietus ūdeni un to novadītu ārpus iestādes teritorijas.

Atbilstoši iepirkuma rezultātiem, Valmieras novada pašvaldība par darbu veikšanu 2022. gada 15. novembrī noslēdza līgumu ar SIA “SANART”. Darbu līgumsumma ir 163 552,20 EUR ar PVN.