Novads / Vecates pagasts

Vecates pagasts

Vecates pagasts

Pie Salacas

Platība: 8974 ha

Iedzīvotāju skaits: 426

Robežojas ar Burtnieku, Matīšu, Braslavas, Skaņkalnes, Mazsalacas un Sēļu, Jeru pagastu.

Ģeogrāfiskais novietojums

Vecates pagasts atrodas Tālavas zemienes Burtnieku līdzenumā un aptver Burtnieka ezera ziemeļu galu. Teritorijai izteikts lēzens reljefs, kuram raksturīgi līdz desmit kilometriem gari, izstiepti vaļņi – drumlini. Pagasta vidusdaļā no Burtnieka ezera iztek Salacas upe, savukārt austrumu daļā ezerā ietek Rūja un Seda (pa pagasta robežu), kuras plūst pa plašu pārpurvotu palieni. Rietumu daļā izveidojušies vairāki ezeri – Ķiruma (53,5 ha) Rebeles (1,5 ha) un Žērbeles (mazāks par 1 ha) ezers, kā arī vairāki plaši purvi – Sepatas purvs (304 ha), Ķiruma purvs (157 ha), savukārt Rūjas palienā iesniedzas zemais Lielruļļu-Aurupītes purvs.

Lielākās apdzīvotās vietas pagastā

Administratīvais centrs: Vecate
Lielākās apdzīvotās vietas: Košķele, Rimeikas, Rūdekas, Vecate

Ar ko īpašu izceļas un ir atpazīstams pagasts

Valsts nozīmes arheoloģisko pieminekļu statusu ieguvusi Zvejnieku I un II apmetne, kā arī senkapi, Riņņukalna apmetne un Upurakmens, Kaulēnkalna apmetne, Dārziņu senkapi un Tūteres Svētozola vieta, kas senāk kalpojusi par kulta vietu. Zvejnieku apmetnes un kapalauks ir viens no unikālākajiem arheoloģiskajiem pieminekļiem visā Ziemeļaustrumu Eiropā.

2017. gada vasarā LU Latvijas vēstures institūta pētnieka Valda Bērziņa vadībā pētnieku komanda no Baltijas un Skandināvijas arheoloģijas centra un no Latvijas Universitātes kopā ar Latvijas Universitātes un Ķīles universitātes studentiem veica Riņņukalna apmetnes izpēti, kuras laikā izrakumos tika atklāts akmens laikmeta zvejnieka apbedījums. Aizgājējam kapā līdzi dota zivju maltīte, par ko liecina zivju kaulu slānītis ap mirušā galvaskausu.
Vecate un visa Burtnieka ezera apkārtne ir īsta akmens laikmeta atradumu paradīze, lai to akcentētu, Vecatē uzstādīta tēlnieka Matiasa Jansona skulptūra “Vēstures liecinieks”, kas veidota kā akmens cirvis. Vecatē nosvinēti arī vēstures zinātņu doktores un arheoloģes Ilgas Zagorskas grāmatas “Senā Burtnieka noslēpumi” atvēršanas svētki. Grāmata stāsta par Burtnieka ezera apkārtnē esošajām akmens laikmeta dzīvesvietām un to izpētes vēsturi.

Pagasta vēsturiskā izcelsme

12. gadsimta beigās tagadējā Vecates teritorija atradās lībiešu Metsepoles novada ziemeļaustrumu malā. 13. gadsimtā to iekļāva Livonijas ordeņvalstī, bet līdz 1935. gadam Vecates pagasta kā patstāvīga veidojuma platība jau sasniedza 4258 hektārus. Tā statuss mainījās ik pa pāris gadiem, beigu beigās 1949. gadā, nolikvidējot pagastu, tika no jauna izveidots Vecates ciems. 1954. gadā tam pievienoja daļu Ziemeļu ciema, bet 1990. gadā tika atjaunots Vecates pagasts, kuram vēlāk tika pievienota daļa bijušā Sēļu pagasta, kā arī Mazsalacas pagasta dienvidu stūris.

Apskates objekti

  • Vecates parks un sporta laukums
  • Vecates ūdenstūristu atpūtas vieta
  • Tūteres ozols
  • Kokšķeles muiža
  • skulptūra “Vēstures liecinieks


Īpaši, tradicionāli un populāri pasākumi

Vecates pagasta sporta spēles