Novads / Skaņkalnes pagasts

Skaņkalnes pagasts

Skaņkalnes pagasts

Neļķu klintis

Pagasta kopējā platība: 11207,9 hektāri (112,2 km2). Aramzeme aizņem 2349,1 ha, pļavas 390,3 ha, ganības 329,0 ha, meži 6856,7 ha, purvi 515,6 ha, krūmāji 105 ha.

Iedzīvotāju skaits: 549

Skaņkalnes pagasts robežojas ar Mazsalacas pilsētu, Mazsalacas lauku teritoriju un Ramatas pagastu, Burtnieku novada Vecates pagastu un Alojas novada Braslavas pagastu un Alojas un Staiceles lauku teritorijām

Ar ko īpašu izceļas un ir atpazīstams pagasts

Pagasts bagāts ar daudziem smilšakmens atsegumiem, klintīm, alām un avotiem

Pagasta vēsturiskā izcelsme

Mazsalacas draudzes personālgrāmatā, kas datēta ar 1701. gadu, atrodas pirmās ziņas par pagastiem pašreizējā Skaņkalnes pagasta teritorijā – Skulberģu pagasts (ar 17 zemnieku ciematiem) un daļa no Ates pagasta (ar 53 zemnieku ciematiem, kurā ietilpa arī Vecates pagasts un daļa no Matīšu un Sēļu pagastiem). Šajā laikā katra muižas tiesa sastādīja savu pagastu.

19. gadsimtā pašreizējā Skaņkalnes pagasta teritorija ietilpa divos pagastos – Skulberģu un Jaunates. 20. gadsimta sākumā Jaunates pagastu pievienoja Skulberģu pagastam. Nodibinoties Latvijas valstij saskaņā ar likumu par pašvaldību nosaukumu pārlatviskošanu Skulberģu pagasts tika pārdēvēts par Skaņkalnes pagastu.
Pēc padomju okupācijas pagasta teritorija tika sadalīta un izveidotas divas ciema padomes – Skaņkalnes un Jaunciema, kuras 1956. gadā tika apvienotas.

Apskates objekti

 • Bezdelīgu klintis
 • Dambjupītes alas
 • Gudzona ala
 • Dzelves kalna alas
 • Dzelves kalna atsegumi
 • Govs ala
 • Lībiešu pilskalns
 • Lībiešu upuralas
 • Skulberģu baznīca
 • Piemiņas vieta represētajiem
 • Saimniecība “Jēru klubs”
 • Zemnieku saimniecība “Dzintari”
 • Zemnieku saimniecība „Jaunbomji”
 • Skaņaiskalns
 • Viesu māja “Vači”

Ievērojamas personības

 • Bērztīss Kārlis (30.05.1900.– 04. 03.1950.,) 4. Valmieras kājnieku pulka dižkareivis;
 • Kalniņš Antons (22.01.1892.– 08.12.1985.,) 6. Rīgas kājnieku pulka virsleitnants;
 • Kociņš Kārlis (07.12.1886.– 26.01.1948.) Vidzemes artilērijas pulka dižkareivis;
 • Lācis Aleksandrs (02.09.1895.– 12.02.1927.,) Vidzemes artilērijas pulka kareivis;
 • Muižnieks Eižens (18.11.1890 – 06.08.1939) Valmieras komandantūras kareivis, pamatskolas pārzinis Skaņkalnes pagastā

Uzņēmējdarbība

Graudkopība, piena lopkopība, kokapstrāde, tūrisms, mežizstrāde