Novads / Sēļu pagasts

Sēļu pagasts

Sēļu pagasts

Sēļu muiža

Platība: 61,4 km2 (sauszeme: 60,2 km2 ,ūdens: 1,2 km2)

Iedzīvotāju skaits: 465

Lielākās apdzīvotās vietas ir Sēļi (pagasta centrs), Idus, Pantene

Robežojas ar Ramatas pagastu un Mazsalacas lauku teritoriju, Rūjienas novada Vilpulkas un Jeru pagastiem un Burtnieku novada Vecates pagastu.

Pagasta vēsturiskā izcelsme

Apdzīvotā vieta izveidojusies ap bijušās Sēļu muižas (Sehlen) centru. Muiža izveidota 16. gadsimta otrajā pusē, savu vārdu ieguvusi no Sēlpils kunga Kaspara Ziborga von Vislingena, kas muižu saņēma kā dāvanu no karaļa Augusta Sigismunda. Apdzīvotā vieta izaugusi padomju gados kā kolhoza «Ziemeļi» ciemats.

Apskates objekti

 • Sēļu muižas komplekss
 • Pantenes muiža
 • Pantenes svētavots
 • Dabas liegums Rūjas palienes
 • Pujēnu svētlauks
 • Idus parks
 • Velnozols
 • saimniecība ‘’Senču jumti’’

Ievērojamas personības

 • Paulis Zolts (1880—1919) — Latvijas armijas virsnieks, kritis Latvijas brīvības cīņās

Uzņēmējdarbība

Sēļu pagastā svarīgākās nozares ir graudkopība un piena lopkopība

Īpaši, tradicionāli un populāri pasākumi

 • Sēļu muižas dārza svētki
 • Leģendu nakts
 • Mazie Opermūzikas un mākslas svētki