Novads / Sedas pilsēta

Sedas pilsēta

Sedas pilsēta

Seda no putna lidojuma

Platība 2,00 km2

Robežojas ar Strenču pilsētu un Jērcēnu pagastu

Iedzīvotāju skaits 1231 (Pēc PMLP datiem uz 01.01.2021.)

Ģeogrāfiskais novietojums

Seda ir pilsēta Ziemeļvidzemē, Valmieras novadā. Robežojas ar Jērcēnu pagastu un Plāņu pagastu. Nedaudz uz dienvidiem no pilsētas iet dzelzceļa līnija Rīga — Valga, 3 km uz dienvidiem no Sedas iet galvenais autoceļš A3. Attālums līdz Strenčiem — 6 km, līdz Valmierai — 25 km, Rīgai — 133 km.

Par Sedu

Pilsētiņa ir ļoti kompakta. Centrālais laukums ar starveida ielu plānojumu, plašās bērzu un liepu alejas un dzeltenās Staļina klasicisma mājas tik tīrā un koncentrētā izpildījumā nav atrodamas nekur citur Latvijā. Visas ēkas celtas īsā laikā, tagad mazliet laika zoba skartas, bet sakoptas un fantāziju rosinošas. Jaunos laikus iezīmē pārbūvētā pareizticīgo baznīca, ēkā savulaik atradies veikals. Kopš pirmsākumiem, kad pilsētiņā dzīvoja un strādāja aptuveni 4000 iedzīvotāju, tagad te mitinās tikai aptuveni 1200 iedzīvotāju no tiem nepilna puse ir Latvijas Republikas pilsoņi. Iedzīvotāju skaitam ir tendence samazināties. Trešā daļa iedzīvotāju ir pensionāri. Aplūkojot iedzīvotāju nacionālo sastāvu, redzams, ka visvairāk Sedas pilsētā dzīvo krievu (64%), latviešu Sedā ir tikai 17%. Kopumā Sedā dzīvo 16 dažādu tautību pārstāvji – baltkrievi, poļi, igauņi, lietuvieši, marieši, gruzīni u.c. Sedas pilsēta atrodas Latvijas Ziemeļaustrumu daļā, 5 km no Strenčiem, 27 km no Valkas.

Pilsētas vēsturiskā izcelsme

Seda var sniegt daudz eksotikas padomju nostaļģijas māktajiem vai ārzemju tūristiem. Ir zināms, ka purva apkārtne piederējusi Wolfarths Linde (Jērcēnu) muižas baronam Krīdeneram. Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā 1938. gadā tika dibināta valsts tirdzniecības un rūpniecības akciju sabiedrība “Kūdra”. Sešdesmito gadu sākumā tagadējās Sedas pilsētas vietā pletās mežs, kura vidū bija “Salāniešu” mājas. 1952. gada 5. augustā tika reģistrēts projekts un apstiprināta tāme kūdras fabrikas “Seda” celtniecībai. 1953. gadā reizē ar kūdras fabrikas būvniecību, Sedas tīreļa dienvidu malā sāka veidoties ciemats. Kūdras fabrikas celtne bija pasludināta par Vissavienības komjaunatnes triecienceltni, un uz šejieni brauca jaunatne no visas Padomju Savienības. Tas noteica gan ciemata raksturu un seju tolaik, gan arī šobrīd. 1954. gadā Sedai piešķīra strādnieku ciemata tiesības. 1961. gadā strādnieku ciemats tika pārdēvēts par pilsētciematu. 1991. gada 14. novembrī pilsētciemats ar lauku teritoriju ieguvis statusu Sedas pilsēta ar lauku teritoriju.

Apskates objekti

  • Dabas liegums “Sedas purvs” ir gandrīz neapdzīvota teritorija. Kūdras ieguves rezultātā šeit ir radusies savdabīga kultūrainava, ko veido kūdras ieguves lauki, purva dīķi un šaursliežu dzelzceļš, kas tiek izmantots kūdras izstrādes vajadzībām. Iepazīties ar Sedas purva bagātībām var izejot marķēto kājnieku maršrutu. Kājnieku maršrutu veido divi atsevišķi apļi – Jērcēnu puses aplis (4,5 km) un Sedas aplis (4,1 km). Abus maršruta apļus iespējams apvienot noejot vēl 2,5 km. Plašāk par Sedas purva kājnieku maršrutu uzzini šeit.
  • Sedas purvā uzstādīti divi skatu torņi. Viens – putnu vērošanas tornis purva dīķos (sasniedzams no Jērcēnu pagasta puses), otrs – kūdras izstrādes lauka malā (sasniedzams no Sedas pilsētas puses). Jērcēnu puses apļa maršrutā izveidota atpūtas vieta ar galdu, soliem un ugunskura vietu, izbūvēta laipa.
  • Sedas purva dīķos iespējams makšķerēt no laivas vai doties atpūsties izbraucienā ar laivu. Zemnieku saimniecība “Laidavas” nodrošina laivu, SUP dēļu un pirtsmucas nomu un filmēšanu ar bezpilota lidaparātu.
  • Sedas purva kājnieku maršruta interaktīvā karte šeit
  • Sedas pilsētas apbūve – Seda var sniegt daudz eksotikas padomju nostaļģijas māktajiem, kā arī ārzemju tūristiem. Vēl līdz 20. gs. 50-tajiem gadiem tagadējās pilsētas vietā pletās mežs. Sedas ciemata izbūve tika uzsākta 1953. gadā pēc ģenerālā plāna projekta, ko izstrādājusi PSRS kūdras rūpnīcas projektēšanas organizācija. Pilsētas tiesības piešķirtas 1991. gadā. Seda ir kompaktas apbūves mazpilsēta ar centrālo laukumu, starveida ielu plānojumu, regulāriem kvartāliem, perimetrālu apbūvi un plašām bērzu un liepu alejām. Sociālisma pilsētbūvniecības stilā būvētā pilsēta un Staļina laika klasicisma arhitektūras paraugi ir īpaša kultūrvēsturiska vērtība.
  • Sedas kultūras nams un kultūrvēsturiskā mantojuma ekspozīcija – Pompozais nams ar četrām baltām kolonnām un apmetuma dekoratīvajiem elementiem atbilst priekšstatam par Staļina laika klasicisma arhitektūras stilu. Varenā ēka uzcelta 1954. gadā, bet 2012. gadā tā ir daļēji rekonstruēta un tagad pieejama kultūras pasākumu apmeklētājiem.
  • Kultūrvēsturiskā mantojuma ekspozīcija iepazīstina ar Sedas apkārtnes attīstības vēsturi, tā apskatāma Sedas kultūras nama otrajā stāvā. Kontakttālrunis: +371 29436275
  • Sedas Sv. Erceņģeļa Mihaila pareizticīgo baznīca – Baznīca celta 2004. gadā vietējo iedzīvotāju vajadzībām, jo pilsētā ir liels krievu tautības īpatsvars, apmēram 74%. Sākumā ēku cēla kā pārtikas veikalu, bet vēlāk tā pielāgota kā baznīca. Baznīcas zvani vesti no Krievijas, baznīcai ir savs pāvests. Adrese: Uzvaras iela 12, Seda