Novads / Rencēnu pagasts

Rencēnu pagasts

Rencēnu pagasts

Platība: 15 887,2 ha

Iedzīvotāju skaits: 1414

Rencēnu pagasts robežojas ar Ēveles, Valmieras, Burtnieku, Jeru pagastu.

Ģeogrāfiskais novietojums

Rencēnu pagasts atrodas Tālavas zemnienes viļņotajā Burtnieku līdzenumā, kura virsmu sadala atsevišķos posmos plašā senā ledāja veidotā Burtnieku drumlinu lauka drumlinu vaļņi. Augstākie drumlini atrodas austrumu daļā, Lizdēnu apkaimē, kur to augstums sasniedz pat vairāk nekā 90 metrus virs jūras līmeņa. Pagasta ziemeļu robežu veido Sedas upe, kurai ir arī pietekas – Baložupe, Gaspaža, Rundelis, Gārsupīte, Mellupe un Buļļupe

Lielākās apdzīvotās vietas pagastā

Administratīvais centrs: Rencēni
Lielākās apdzīvotās vietas: Baloži, Buka, Lizdēni, Rencēni, Rencēnmuiža, Sauļi

Ar ko īpašu izceļas un ir atpazīstams pagasts

Ievērības cienīgs apskates objekts Rencēnu pagastā ir valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis Lapaiņa pēdakmens. Vēstures pieminekļa statusu ieguvušas arī tēlnieka E. Meldera dzimtās mājas Speļģos, turpretī kultūrvēsturiski pieminekļi ir Lizdēnu muižas apbūve, Rencēnmuižas apbūve, Rencēnu pamatskola, dzīvojamā māja Rencēnos, pasta ēka, kas agrāk tikusi izmantota kā Ambas skola, kā arī kapa piemineklis bijušajiem Sauļu un Lizdēnu muižas īpašniekiem Loudoniem, kas atrodas Sauļu parkā.
Rencēnu pagastā atrodas modernākā sporta šaušanas sacensību vieta Latvijā – Rencēnu šautuve.

Pagasta vēsturiskā izcelsme

Rencēni pirmoreiz rakstos minēti 1586. gadā. Senatnē tagadējā pagasta teritorija ietilpa Burtnieku novadā, kas līdz 17. gadsimtam piederēja Burtnieku pilsnovadam. Ap 1580. gadu izveidojās Rencēnmuiža. Līdz 1780. gadam Rencēnu novadā bija izveidojušās septiņas muižas – Labrenča, Sauļu, Lizdēnu, Rencēnu, Baložu, Ķioru un Lutera muiža. Līdz 19. gadsimta izskaņai šo muižu pagasti tika apvienoti vienā veidojumā, nodēvējot par Rencēnu pagastu, kas tolaik bija viens no lielākajiem Valmieras apriņķī.
Pēc Otrā Pasaules kara 1945. gadā pagastā izveidoja Rencēnu, Lizdēnu un Sauliešu ciemu, bet pagastu četrus gadus vēlāk likvidēja. Savukārt 1990. gadā Rencēnu ciema teritorijā atjaunoja Rencēnu pagastu, kuram vēlāk tika pievienota neliela daļa Valmieras pagasta.

Apskates objekti

Rencēnmuiža, Rencēnmuižas dubultaleja, Lapaiņu pēdakmens, Kanču akmens, Lapaiņu akmens, Rencēmuižas dzirnavezers, Zirgu pasta stacija, Rencēnu brīvdabas estrādes skvērs

Īpaši, tradicionāli un populāri pasākumi

  • Amatierteātru festivāls “Ļembasts”
  • Burtnieku novada bērnu dziedāšanas konkursa “Mincis” fināls
  • Koncerts “Par un ap… Lielās dzīves mazajiem sīkumiem”
  • Starptautisks sadraudzības koncerts “Ielūdz dziesmu draugu kopa “Dedzieda””
  • Kapelu saiets Rencēnos