Novads / Mazsalacas pagasts

Mazsalacas pagasts

Mazsalacas pagasts

Dauģēnu klints

Kopējā platība: 70,1 km2 (sauszeme: 69,1 km2,ūdens: 1,0 km2)

Iedzīvotāju skaits: 538

Mazsalacas pagasts robežojas ar Mazsalacas pilsētu, Sēļu, Skaņkalnes un Ramatas pagastiem un Vecates pagastu.

Lielākās apdzīvotās vietas ir Priedāji, Parkmaļi, Blāķi, Tīši, Blanka, Unguri, Promulti.

Pagasta vēsturiskā izcelsme

1935. gadā Valmieras apriņķa Mazsalacas pagasta (līdz 1925. gadam Valtenberģu pagasts) platība bija 169 km². 1945. gadā pagastā izveidoja Mazsalacas, Ramatas un Silzemnieku ciema padomes, bet pagastu 1949. gadā likvidēja. 1954. gada martā Mazsalacas ciemam pievienoja Silzemnieku ciemu, bet oktobrī pievienoja Mazsalacas pilsētai, izveidojot Mazsalacas pilsētas lauku teritoriju. 2009. gadā Mazsalacu kopā ar lauku teritoriju iekļāva Mazsalacas novadā, kur Mazsalacas lauku teritoriju izdalīja kā atsevišķu administratīvo teritoriju. 2010. gada 28. janvārī lauku teritorija pārdēvēta par Mazsalacas pagastu.

Apskates objekti

  • Dauģēnu dabas taka

Ievērojamas personības

  • Ādams Alksnis (1864—1897), mākslinieks
  • Ādams Butuls (1860—1938), ārsts
  • Konstantīns Pēkšēns (1859—1928), arhitekts

Uzņēmējdarbība

Graudkopība, piena lopkopība, kokapstrāde