Novads / Kultūra / Latvijai 100 / Brīvības stāsti / Voldemārs Balodis

Voldemārs Balodis

Voldemārs Balodis

Lai gan mūsu stāsta varoņa – Voldemāra Dāvida Baloža (1848-1918) – vārdā jau padomju okupācijas gados nosauca ielu, tikai retais zināja ko vairāk par šo ievērojamo valmierieti. Ideoloģisku apsvērumu dēļ plašākam interesentu lokam kā vienīgo no Baložu dzimtas pozicionēja viņa jaunāko brāli, dzejnieku Jūliju Eduardu Balodi (Rietekli; 1856-1940), kura vārdā arī ir nosaukta iela Valmierā, un abas ir netālu viena no otras.

Pedagogs, novada vēstures pētnieks, viens no Valmieras Latviešu biedrības dibinātājiem (1882), Voldemārs Dāvids Balodis dzimis Valmiermuižas (Wolmarshof) Baložos 1848.gada 2.augustā. Ar vecāku atbalstu iegūst labu izglītību: absolvē apriņķa skolu, Tērbatas skolotāju semināru. 1868.gadā skolotājs Veravā (Veru; Vōru) Igaunijā, no 1869. līdz 1910.gadam Valmieras draudzes skolotājs. Līdztekus pedagoga darbam V. D. Balodis publicējis rakstus par Valmieras vēsturi žurnālā “Austrums”. Pētījis Indriķa hronikā minētās latviešu senvietas Autīni, Beverīnu un Imeru. Rakstījis arī dzejoļus.

Viņa vēsturiskie pētījumi apkopoti grāmatās “Valmiera” (1911) un “Jumeras leja un viņas ievērojamās vietas” (1909; atkārtotais izdevums ar V.Grīviņa pielikumu un komentāriem 2012.gadā). V. D. Balodis arī vietējās senlietu kolekcijas pārzinis un Valmieras latviešu biedrības muzeja pamatlicējs (1887). Viens no pirmajiem latviešu arheoloģijas aizsācējiem!

Viņa iesākto turpinās dēls Francis Aleksandrs Balodis (1882-1947), kurš vēlāk kļūs jau par pirmo akadēmiski izglītoto latviešu arheologu. Lai iemūžinātu gan izcilā arheologa, gan viņa tēva, vēsturnieka V.D. Baloža un tēva brāļa, dzejnieka Rietekļa (Jūlija Baloža) devumu, 2007.gada 21. septembrī starptautiskās konferences “Francis Balodis. Arheoloģija un laiks. Profesoram Fr. Balodim – 125” izskaņā, klātesot viesiem un pagasta iedzīvotājiem, svinīgi tika atklāta piemiņas plāksnes profesora Franča Baloža dzimtai. Plašāk par Baložu dzimtu lasāms rakstu krājuma “Arheoloģija un etnogrāfija”24. sējumā (Rīga: Zinātne, 2010), kurā publicēts arī pētījums par Baložu dzimtas vēsturi.

Informāciju sagatavoja:

Ingrīda Zīriņa,

Valmieras muzeja

vēstures nodaļas vadītāja