Novads / Jeru pagasts

Jeru pagasts

Jeru pagasts

PLATĪBA – 124,8 km2   

aramzeme – 3080 ha

pļavas – 689,5 ha

ganības – 619,3 ha

meži – 5666,1 ha

purvi – 795,6

Jeru pagasts robežojas ar Burtnieku, Rencēnu, Vecates, Naukšēnu, Sēļu, Vilpulkas, Ķoņu un Rūjienas pilsētu.

ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS

Jeru pagasts atrodas Ziemeļvidzemē.

Pagasta teritorija atrodas starp divām upēm – Sedu un Rūju, robežojas ar Rūjienas pilsētu, Ķoņu, Naukšēnu, Rencēnu, Burtnieku, Vecates, Sēļu un Vilpulkas pagastiem.

Pagasta teritoriju šķērso valsts nozīmes autoceļš P – 17 Valmiera – Rūjiena.

Kursē satiksmes autobusi (pagastā ir 7 pieturas). Pagasta administratīvais centrs atrodas 6 no Rūjienas, 40 km no Valmieras un attālums līdz Igaunijas robežai ir 27 km.

Jeru pagastā deklarēti 1215 iedzīvotāji. (dati uz 2021.gada 01.01. )

LIELĀKĀS APDZĪVOTĀS VIETAS PAGASTĀ

50% no iedzīvotājiem dzīvo lielākajās pagasta apdzīvotajās vietās – Endzeles, Jeru, Oleru ciemos. Pamatojoties uz Jeru pagasta padomes lēmumu 1999. gada 18. februārī, par ciemu kategorijām, tika noteikts ciemu statuss:

JERI – aprūpes ciems 382 cilvēki, 12 mājas, no tiem 265 cilvēki dzīvo VSAC “Zemgale” filiālē “Rūja”.

ENDZELE – vidējciems – 344 cilvēki, 64 mājas.

OLERI – mazciems – 30 cilvēki, 26 mājas 

Pārējā Jeru pagasta lauku teritorijā dzīvo 460 iedzīvotāji.

SIMBOLIKA

Jeru pagasta ģerbonis
Jeru pagasta ģerbonis
Jeru pagasta karogs
Jeru pagasta karogs

Jeru pagastā tiek lietots Jeru pagasta ģerbonis un karogs, ko 2006. gada 14. septembrī apstiprinājusi Heraldikas komisija. Ģerboņa autors ir mākslinieks V.Ladusāns. Ģerbonī zaļā krāsa simbolizē – mežu bagātību,  deviņu vārpu vainags –  attīstītāko nozari pagastā – lauksaimniecību. Krāsas karogā un ģerbonī pēc PANTONE. Ģerbonī : zelts – 873 C, zaļš – 348C, Karogā balts – PANTONE White.

PAGASTA VĒSTURISKĀ IZCELSME

Jeru pagasts izveidots 1896. gadā 22. aprīlī, apvienojot Oleru, Paipusu, Endzeles,  Jeru (senākais nosaukums – Ģeru) pagastus un  Rūjienas mācītājmuižas zemes, zem nosaukuma Jeru pagasts. 1921. gadā pievienotas arī Paipusu, Oleru, Jeru, Juratas un Endzeles muižu zemes. 1975. gadā pievienota Rūjienas un Rūjas pagasta  teritorija.

Pirmais pagasta nams atradās Rūjas upes krastā –  ar nosaukumu “Jeri”

1940. gada darbojās, kā Jeru ciema padome  Jeru muižā –“Valdainēs”. Pašreizējais administratīvais centrs  Endzelē, veidojies 1968./69. gadā, uzceļot kolhoza “Straume” ciematu, kolhoza  kantori, un mehāniskās darbnīcas.

No 2007. gada pagasta pārvaldes ēka un administratīvais centrs atradās Endzeles ciematā ”Vēstnešos”. No 2009. gada, pagastiem apvienojoties, Jeru pagasts tika iekļauts Rūjienas novadā.

APSKATES OBJEKTI

 • Jēču dzirnavu dabas taka – ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, taka veidota, lai gūtu informāciju par reģiona dabu, ģeoloģisko uzbūvi, interesantiem dabas objektiem. Takas sākums Naukšēnu pagastā, tās garums ir 5 km. Tajā ir iepazīšanās ar drumliniem, augsto un zemo purvu, ledāja malas veidotu akmeņainu valni, dažādiem iežu tipiem, var apjūsmot Kraujiņu dižakmeni. Ir arī divi arheoloģijas pieminekļi – Jēču dobumakmens, un Apsīšu rūnakmens. Interesants objekts ir Pugu akmens krāvumi.
 • Oleru purva taka – ar skatu torni  Oleru purva malā. Var apskatīt tādus vēsturiskus objektus kā Nāzara priede,  Oleru muižas senkapus, Oleru muižas kompleksu. Labs piedāvājums visiem aktīvā un dabas tūrisma piekritējiem.
 • Ja vēlies sportot, tad vari doties un pavadīt brīvo laiku uz  stadionu pie Endzeles muižas un reizē arī apskatīt Endzeles muižas dendroloģisko parku. Vecajā un jaunajā parkā, kopā  9 ha platībā aug 85 koku un krūmu šķirņu. Pie muižas atrodas 50 gadu vecs, skolas direktora Modra Kalniņa audzēkņu stādītais dendroloģiskais parks. Ar īpašiem kokiem kā riekstkoki, valrieksti, 4 veidu ievas, 4 veidu kļavas, korķa koks, dažādas lapegles , duglāzijas, Maķedonijas priedes, dažādas liepas arī naudas koks. No jauna iestādīta ceriņu aleja ar 23 šķirņu ceriņiem.
 • Pagastā atrodas pieci vēsturiskie verstes stabi  uz agrākā lielceļa Rūjiena – Valmiera.
 • Jeru pagasta apvidu veido drumlini – trīs līdz trīsdesmit metrus lēzeni vaļņi, no dažiem simtiem metru līdz pieciem kilometriem gariem, uz kuriem izveidojušās āres – lauksaimniecībā izmantotās zemes.
 • Pagasts ir slavens ar Oleru siliem, kuros atrodas labas sēņu un ogu vietas, un kuri katru gadu pie sevis vilina ogotājus un sēņotājus
 • Apdzīvotās vietas Endzeles tuvumā atrodas Staklīšu dīķis (Endzeles ezeriņš) 3,6 ha, pavasarī dīķī atpūšas pārlidojušie gulbji, pīles, zosis. Dīķis ir iecienīta peldvieta, zvejas vieta un piknika vieta.
 • Jeru pagasts atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta Vidusburtnieka dabas liegumā. Rūjas un Sedas upju krasti atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonā. Rūjas upes kreisā pieteka – Oļa 19 km gara. Ūdens tūristiem tiek piedāvāti interesanti braucieni pa Rūjas un Sedas upēm līdz Burtnieku ezeram. Upēs var arī makšķerēt.
 • Vietējās nozīmes kultūras pieminekļi – senkapi, akmens laikmeta atradumi pie “Zvejnieku” mājām.
 • Valsts nozīmes kultūras pieminekļi – Ručaku senkapi un Endzeles muižas kungu māja, sienu gleznojumi Oleru muižā.
 • Oleru muiža – tiek restaurētas muižas kompleksa ēkas un sakārtota apkārtne. Notiek augstas klases koncerti un pasākumi, kas pulcē cilvēkus no plašās apkaimes.
 • Endzeles muiža – No 1921.gada līdz 2016.gadam Endzeles muižas ēkā atradās Jeru pamatskola. Skolas zāle visu laiku  kalpojusi  kā kultūras centrs Jeru pagasta iedzīvotājiem. Tagad muižā atrodas Jeru pagasta pārvalde, bibliotēka un sociālais dienests. Vasarās tiek organizētas vasaras nometnes bērniem.
 • Paipusu muiža – saglabājusies daļa no agrākās muižas ēkas , un parks ar seniem kokiem. Tiek organizētas vasaras nometnes bērniem.
 • Rūjienas muiža – Andra Dukura skulptūru un metālmākslas darbnīca.

IEVĒROJAMAS PERSONĪBAS

 • Jeru pagasta “Liesumu” mājās dzimis  LOK priekšsēdētājs, sabiedrisko lietu ministrs (1937-1940) Alfrēds Bērziņš.
 • Jeru pagasta “Riemās” dzimis mūziķis – mežradznieks, pedagogs  Teodors Miķelsons. Turpat par mājskolotāju strādājis Eduards Veidenbaums.
 • Jeru pagastā  Oleru miestā “Pērlēs” , dzimisbaletdejotājs, horeogrāfs, “Dailes” ilggadējais mākslinieciskais vadītājs, Valsts prēmijas laureāts – Uldis Žagata.
 • Jeru pagasta “Zeltos” dzimis komponists Uldis Lapsiņš.
 • Jeru pagasta “Ceriņos” dzīvojusi – Latviešu valodas un izlokšņu pētniece Emma Medne. 
 • Jeru pagasta “Vecumos” dzimuši mūziķis komponists Arvīds Rozenbergs un folklorists , zinātnieks – Jānis Rozenbergs.
 • Jeru pagastā dzimis  Ivars Bērzups – bobslejists, piedalījies Olimpiskās spēlēs 1984.,1988. un 1992.gadā. Mārcis Rullis  no Jeru pagasta “Skarām”– startējis19. ziemas olimpiskās spēlēs Soltleiksitijā 2002. un 2006. gadā Turīnā.  2003. gada Eiropas čempions bobslejā.
 • Steļmahs Jānis – no Jeru pagasta “Senčiem”, sportists, Jeru pamatskolas absolvents, Eiropas čempions svaru stieņu spiešanā guļus – 2008. gadā. Eiropas vīru čempionātā pirmā vieta spiešanā guļus. 2.vieta Pasaules Junioru čempionātā spēka trīscīņā – 2009. gadā.

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Pagasta teritorijā ir attīstīta tradicionālā lauksaimniecība (graudkopība, kartupeļu audzēšana, piena – gaļas lopkopība).

Lielākie uzņēmumi un iestādes

 • LKS “Daiva” – graudu pārstrāde un realizācija
 • Jeru mašīnu rings – lauksaimniecības pakalpojumi
 • LKS “Sprīdītis”- piena lopkopība
 • LKS “Laikmets” – graudkopība un lauksaimniecības pakalpojumi
 • “Tīrumkalni -1 “- autoserviss
 • “Zaļās pēdas” – mēbeļu restaurācijas un ražošanas darbnīca, kur projektē un gatavo ekskluzīvas mēbeles no dabīga koka
 • INTARNAMS IK – guļbūves celtniecība, ēku restaurācija un dārza mēbeļu izgatavošana.

Lielākās zemnieku saimniecības

 • Z/s “Ceriņi”- attīstīta augstvērtīga piena lopkopība
 • Z/s “Upmalas” – kartupeļu un graudaugu audzēšana un realizācija
 • Z/s “Kunturi ”- pamatdarbība ir cūkgaļas ražošana un realizācija
 • Z/s “Cāzari ”- piena lopkopība un graudaugu ražošana
 • Z/s “Krauklīši” – stādu audzēšana un tirdzniecība

Zemnieku saimniecības, kuras darbojas kā tūrisma objekti:

 • Z/S “ Līgotnes ”- “Rūjienas šinšillas” – Piedāvājumā arī vairāki netradicionāli tūrisma produkti. Apskatāma gleznu izstāde.
 • Ziedu kolekciju dārzs “Cīruļi” – http://www.dienziedes.lv lilijas, īrisi, rozes, peonijas, dienziedes u.c.

ĪPAŠI , TRADICIONĀLI UN POPULĀRI PASĀKUMI

 • Pavasarī – maija mēnesī, muižas pagalmā notiek stādu tirdziņš.
 • Parasti vasarās muižas pagalmā notiek balle Jāņos kopā ar teātra izrādi.
 • Katru gadu, projektu ietvaros, jūlijā notika Veselības dienas pasākums ar balli – sporta diena novada sportistiem.
 • Dzejas dienu pasākumi
 • Baltijas ceļa atceres pasākums tiek atzīmēts katru gadu uz lielceļa Endzeles ciemata teritorijā.
 • Ziemassvētkos notiek mājražotāju tirdziņš un Ziemassvētku eglītes pasākums mazajiem pagasta teritorijā dzīvojošiem bērniem.
 • Vasarā muiža tiek atvēlēta Rūjienas jaunatnes centra rīkotajām jauniešu vasaras nometnēm.
 • Muižas ēkā ir iekārtota novadpētniecības istaba bibliotēkai, kuru apmeklē tūristi, dzimtu pētnieki un Jeru skolas absolventi.