Novads / Izglītība / Informācija / ESF projekti / Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos

Novads

Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos

Projekta video:

 Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektus mācību motivācijas un aktīvas līdzdalības palielināšanai

Valmieras pilsētas pašvaldība aicina jauniešu organizācijas iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus. Projektu fokuss – skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas dzīvē. Projektu konkurss notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS”* ietvaros. Konkursa ietvaros iespējams iegūt 4600 eiro savas idejas īstenošanai. Pretendenti savus pieteikumus var iesniegt līdz 2019. gada 31.maijam.

Lasīt vairāk

Projektu konkursi tiks organizēti saskaņā ar šādiem dokumentiem:

Informatīvie materiāli: