Novads / Izglītība / Informācija / ESF projekti / Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana

Novads

Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana

“Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana”
(Projekta identifikācijas Nr. 8.3.1.1./16/I/002)

Mērķis: Nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.

Iesaistītas: Valmieras sākumskola, Valmieras valsts ģimnāzija

Aktivitātes: Mācību satura un mācību pieeju ieviešanas aprobācija, dažādu mērķgrupu tālākizglītība.

Plašāka informācija: www.skola2030.lvhttp://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_projekti.shtml