Novads / Izglītība / Informācija / ESF projekti / Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Novads

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Valmieras pilsētas pašvaldība, 2017.gada 15.septembrī noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

Projekta īstenotājsIzglītības kvalitātes valsts dienests
Projekta sadarbības partnerisLatvijas pašvaldībām;Valsts profesionālās izglītības iestādēm.
Projekta mērķisSamazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.
Projekta īstenošanas laiks16.03.2017.–31.12.2023.
Projekta mērķgrupa5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni;1.–4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.
Projektā sniegtais atbalstsKonsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);Kompensācija par:sabiedriskā transporta biļetēm (starppilsētu, starpnovadu);naktsmītnēm;ēdināšanu;individuālās lietošanas priekšmetiem;speciālo transportu.
Projektā iesaistītās skolasValmieras sākumskola, Valmieras Pārgaujas sākumskola, Valmieras 2.vidusskola, Valmieras 5.vidusskola, Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija, Valmieras Valsts ģimnāzija, Valmieras Viestura vidusskola, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola, Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs
Projekta īstenošanas pamatsMinistru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi
FinansējumsSpecifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.
Kontaktinformācija novadāLiene Dembovska, Valmieras novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izglītības projektu vadītāja, , 64207154
Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestāTālr.: 28684847 E-pasts:
Plašāka informācija par projektuhttps://ikvd.gov.lv/esf-projekts/www.pumpurs.lvhttps://www.facebook.com/pumpurs.lv/