Novads / Izglītība / Informācija / ESF projekti / Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Novads

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
(Projekta identifikācijas Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

Mērķis: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Iesaistītas: visas Valmieras vispārizglītojošās izglītības iestādes

Aktivitātes: Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā, pedagogu un atbalsta personāla tālākizglītība.

Informācija: http://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_projekti.shtml