Novads / Bērzaines pagasts

Bērzaines pagasts

Bērzaines pagasts

Daviņu lielais akmens

Platība: 55,4 km2

Iedzīvotāju skaits: 538 (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati uz 01.01.2021.)

Bērzaines pagasts atrodas Tālavas zemienē Burtnieka līdzenumā. Pagastā ir Zilūža ezers, Saules ezers, aizaugušais Velna ezers, upes – Briede, kas ir aukstākā upe Vidzemē, Ežupīte un Budze.

Vēsturiskā izcelsme

Bērzaines vārds vēstures avotos pirmo reizi minēts 1927. gadā, kad pie Burtnieku jaunās muižas uzcelts pirmais Aizsargu nams Latvijā. Namam dots Bērzaines vārds, jo uz muižu vedusi sena bērzu aleja. Vēlāk šo nosaukumu iegūst pagasts. Vēsturiskais pagasta nosaukums ir Jaunburtnieki – sena Burtnieku novadam piederoša teritoriāla vienība. Pagastā aktīvi darbojas brīvprātīgie ugunsdzēsēji, dāvinājumā no sadarbības parteriem Giterslo apriņķī Vācijā saņemta ugunsdzēsēju automašīna un 2011. gadā ar pašvaldības atbalstu uzbūvēts jauns depo.

Ievērojamākie dabas un kultūrvēsturiskie objekti

  • Daviņu lielais upurakmens
  • Daviņu mazais upurakmens
  • Daviņu – Noriešu kalniņš
  • Jaunburtnieku kapsēta un senkapi ar krustakmeni
  • Purmaļu senkapi
  • Sauliešu senkapi
  • Lantu senkapi

Jaunburtnieku muižas parkā, kas bija viena no Burtnieku draudzes attālākajām muižām, 19. gadsimtā atradās lūgšanu nams. 1912. gadā guļbūves konstrukcijā celtā ēka tika pārvietota uz Jaunburtnieku kapsētas teritoriju. 2009. gada pirmajos Ziemassvētkos tika atklāts atjaunotais Bērzaines saietu nams, savukārt 2011. gada vasarā, piedaloties Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapam Jānim Vanagam, tika iesvētīts jaunais, baroka stilā veidotais nama interjers, kura autori ir Rīgas Amatniecības vidusskolas pedagoga Arvīda Verzas audzēkņi. Bērzaines saietu namā regulāri norisinās svinīgi piemiņas pasākumi, dievkalpojumi, vietējās draudzes pasākumi un garīgās mūzikas koncerti.

Ziemā ciema centrā esošais sporta laukums ar vietējo iedzīvotāju entuziatisko darbu pārtop par āra hokeja laukumu.

Bērzaines pagastā galvenais ienākumu avots ir lauksaimniecība. Lielākie uzņēmumi: Z/S “Dzintari” (piena lopkopība), Z/S “Zilūži” (piena lopkopība, piena produktu pārstrāde – zīmols “Grasbergs”, graudkopība), Z/S “Zēmeles” (augkopība), Z/S “Jaunķīši” (lopkopība, augkopība), Z/S “Amatas” (augkopība), Z/S “Ozoli” (lopkopība). Pagasta teritorijā atrodas Ežupītes briežu dārzs.

Ar lauku tūrismu nodarbojas viesu mājā “Lantus”. Piemājas saimniecība “Māsiņas vistiņas”, kas sniedz iespēju iepazīt Latvijas lauku sētai raksturīgos un arī nedaudz eksotiskos dzīvniekus, kā arī paralēli saimnieki piedāvā arī izmēģināt peintbola spēli.