Novada jaunieši iegūst pirmo darba pieredzi

Strenču PNS

Šogad apritēja 8 gadi kopš VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk-Slimnīca) iesaistās Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā projektā skolēnu vasaras nodarbinātībai, prioritāri priekšroku dodot Slimnīcas darbinieku bērniem.  Arī šovasar pirmo darba pieredzi, skolēnu vasaras nodarbinātības projekta ietvaros, Slimnīcā ieguva 6 skolēni vecumā no 15-18 gadiem. Papildus šogad uzsākta iniciatīva nodrošināt vienu darba vietu skolēnam no Slimnīcas budžeta līdzekļiem.

Vasaras laikā galvenokārt skolēnu darba pienākumi bija saistīti ar Slimnīcas parka teritorijas labiekārtošanas un uzturēšanas darbiem (zālāju kopšana, puķu dobju stādīšana, ravēšana, laistīšana un teritorijas sakopšana).

Paši skolēni atzīst, ka vasarā ieguvuši nenovērtējamu pieredzi, kas ir tikai ieguvums tālākajā dzīvē. Vienlaikus skolēni norāda, ka darbs savā ziņā ir bijis izaicinājums ar pievienoto vērtību, t.i. disciplinēt sevi, trenēt koncentrēšanās spējas un izjust atbildību par katru sev uzticēto darbu, vienlaikus jaunu zināšanu un prasmju apguve.

Slimnīcas vadītāja Maija Ancveriņa: “Paldies skolēniem par sniegto ieguldījumu teritorijas uzturēšanā un novēlu veiksmīgu un zināšanām bagātu jauno mācību gadu! Paldies arī darbu vadītājai saimniecības struktūrvienībā dārzniecei Mudītei Deksnei, kas ne tikai jauniešus apmācīja un ievadīja darbos, bet arī sniedza dzīves gudrības, ko jaunieši varēs izmantot turpmākajā dzīvē.”

Alīna Kitnere, Stratēģisko vadības procesu vadītāja

VSIA “Strenču PNS”