Notikusi ZAAO dalībnieku sapulce

Piektdien, 8. aprīlī notika SIA “ZAAO” (ZAAO) dalībnieku sapulce, kurā skatīti uzņēmuma attīstībai būtiski jautājumi.

Dalībnieku sapulcē sniegti ziņojumi par ZAAO un meitas uzņēmuma “ZAAO Enerģija” 2021.gada darbības pārskatiem.

Pašvaldību kapitāldaļu turētāji informēti par vairāku reģionam nozīmīgu attīstības projektu virzību, tostarp projekta “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas izveide” uzsākšanu, gatavojoties ieviest bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu, kā arī iesaisti citos ārējā finansējuma projektos, kas saistīti ar Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna mērķi –  aprites ekonomikas principu iedzīvināšana. Tāpat ziņots par progresu jautājumā par pievadceļa sakārtošanu uz reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru “Daibe” (RAAC Daibe). 

Sniegts ieskats arī vides izglītības projektu realizācijā sabiedrības paradumu maiņai videi draudzīgai rīcībai.

Diskutēts par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām saistībā ar elektroenerģijas un degvielas izmaksu kāpumu.

Pieņemts lēmums ZAAO iesaistei Vidzemes inovāciju izstrādes programmā.

Sapulcē pārrunātas arī nozares aktualitātes, tostarp Atkritumu apsaimniekošanas likumā paredzētā reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru lomu stiprināšana. Skaidroti likuma grozījumi attiecībā uz bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu un dabas resursa nodokļa sadales kārtība starp valsts un pašvaldību budžetiem.

Uzziņai: ZAAO ir 8 pašvaldību uzņēmums, kas nodrošina atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārvadāšanu, apglabāšanu un sabiedrības izglītošanas aktivitātes.

Informāciju sagatavoja:

Zane Leimane

SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību vadītāja