Notiks sarunu cikls jauniešiem par cieņpilnu attiecību veidošanu

Notiks sarunu cikls jauniešiem par cieņpilnu attiecību veidošanu

Gan Latvijā, gan Eiropā kopumā vardarbība ģimenē un ar dzimumu saistīta vardarbība ir joprojām klātesoša un aktuāla problēma. Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes veiktā apsekojuma “Vardarbības izplatība Latvijā 2021” dati, katra ceturtā sieviete (25.1%) un katrs piektais vīrietis (19.5%) ir pieredzējuši fizisku vai seksuālu vardarbību. Katra trešā (30.1%) sieviete Latvijā attiecībās ir pieredzējusi psiholoģisku, fizisku vai seksuālu vardarbību vai vairāku vardarbības formu kombināciju.

Vardarbība ģimenē un ar dzimumu saistīta vardarbība nav tikai atsevišķu indivīdu problēma – tas ir nopietns cilvēktiesību pārkāpums, kas rada negatīvas sekas ne tikai cietušajiem, bet arī sabiedrībai kopumā. Lai mazinātu vardarbības ģimenē un ar dzimumu saistītas vardarbības izplatību, būtiska nozīme ir efektīvai vardarbības novēršanai un preventīvai pieejai.

Lai veicinātu jauniešu agrīnu izglītošanu par dzimumu līdztiesību, kā arī izpratnes veidošanu par nevardarbīgām un savstarpējā cieņā un līdztiesībā balstītām attiecībām, Labklājības ministrija sadarbībā ar biedrību “Centrs MARTA” oktobrī rīko radošo sarunu darbnīcu ciklu jauniešiem par cieņpilnu attiecību veidošanu “Kā mācēt attiecības?”.

Dažādās Latvijas pilsētās norisināsies četras sarunu darbnīcas jauniešiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem, kuru laikā ar neformālo izglītības metožu palīdzību tiks veicināta izpratne par dzimumu līdztiesību un pilnveidotas jauniešu prasmes par cieņpilnu un līdztiesībā balstītu attiecību veidošanu un vardarbības mazināšanu sabiedrībā.

Radošo sarunu darbnīcu cikls “Kā mācēt attiecības?” notiks:

  • 14. oktobrī Jelgavā, plkst. 12.00 – 15.00 Skolotāju ielā 8, 3. stāva zālē;
  • 19. oktobrī Rēzeknē, plkst. 17.00 – 19.00 ARPC “Zeimuļs”, Krasta ielā 31;
  • 24. oktobrī Kuldīgā, plkst. 12.00 – 14.00 Kuldīgas Jauniešu mājā, Jelgavas ielā 26;
  • 27. oktobrī Siguldā, plkst. 14.00 – 17.00 jauniešu centrā “Mērķis”, Raiņa ielā 3.

Pieteikšanās sarunu darbnīcai ir pieejama tiešsaistē, aizpildot anketu vai sūtot e-pastu uz .

Informāciju sagatavoja:
Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829,