Notiks dižkoku kopšanas darbi Valmieras novadā

Kaņepju dižozols

Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstītā projekta “Apsaimniekošanas pasākumi dabas pieminekļu – dižkoku saglabāšanai Valmieras novadā” ietvaros noslēgts līgums ar uzņēmumu SIA “Labie koki” par Valmieras novadā esošo dižkoku kopšanas darbiem. 

Līdz vasaras beigām, 31. augustam, arboristiem jāsakopj Kaņepju dižozols, Rietekļa paeglis, Skujiņu ozols, Kokmuižas ozols, Grantskalnu ozols, Rūtiņu kļava un Staišas ozols. Dižkoku kopšanas laikā galvenie darbi ir saistīti ar vainagu sakopšanu – izzāģējot, saīsinot sausos zarus vai retinot zarus, ievietoto saišu pārbaudi, nomaiņu un jaunu uzstādīšanu.

Dižkokiem ir liela nozīme vispārējās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. To esamība, kā arī to apdzīvojošo sugu daudzveidība, ir labs vides kvalitātes raksturojums. Dižkoks uztverams kā patstāvīga ekosistēma un ir dzīvestelpa daudzām retām un apdraudētām zīdītāju, putnu, kukaiņu, sēņu u.c. organismu grupām. Koks iegūst dižkoka statusu, ja sasniedz vienu no kritērijiem – augstums vai apkārtmērs. Katras koku sugas dižkoka kritēriji ir norādīti Ministru kabineta noteikumos Nr..264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

Ik gadu Latvijā, arī Valmieras novadā  tiek atklāti arvien jauni dižkoki. To uzskaiti un atrašanās vietas var atrast OZOLS platformā.  Ja atrodi vēl nezināmu dižkoku Valmieras novada teritorijā, izmanto Dabas aizsardzības pārvaldes izveidoto rīku dižkoku pieteikšanai.

Aktivitāte tiks īstenota Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstītā projekta Nr.1-08/107/2022 “Apsaimniekošanas pasākumi dabas pieminekļu – dižkoku saglabāšanai Valmieras novadā” ietvaros.