Notiks darba grupas “Bioloģiskā daudzveidība” Valmiera-Valka VES tikšanās

Sanāksme par tēmu “Bioloģiskā daudzveidība” notiks klātienē 2024. gada 22. februārī Sedas kultūras namā, Parka iela 21, Seda no plkst. 18:00 līdz 20:00.

Konsultatīvajās darba grupu sanāksmēs var piedalīties jebkurš interesents, iepriekš piesakoties. Kontaktinformācija norādīta zemāk.

Ja ir neskaidrības par nokļūšanu pasākumā vai nepieciešams transports uz / no pasākuma vietas, tad lūdzam līdz 2024. gada 20. februāra plkst 10:00 par to informēt pasākuma rīkotājus. 

Darba grupas paredzētās tēmas 2024. gada 22. februārī :

1) SIA “Enviroprojekts” un SIA “Latvijas vēja parki” pārstāvji iepazīstinās ar bioloģiskās daudzveidības aspektu vērtējumu ietekmes uz vidi novērtējumā

2) SIA “Enviroprojekts” un SIA “Latvijas vēja parki” atbildes uz iepriekš iesūtītajiem iedzīvotāju jautājumiem

Kontaktinformācija neskaidrību gadījumā:

Kristīne Eglīte
tel.nr.: +371 29649924