Notiek Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrāde

Sietiņiezis

Šobrīd notiek aktīvs Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes process, kas noslēgsies 2023. gada janvārī. Lai nodrošinātu iespēju Gaujas Nacionālā parka zemes īpašniekiem un valdītājiem individuāli uzdot sev interesējošos jautājumus dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem, aicinām apmeklēt izbraukuma sesijas pašvaldībās.

Tikšanās ar zemes īpašniekiem/valdītājiem Valmieras novadā notiks 31. maijā plkst. 14.00–16.30 Vaidavas kultūras un amatniecības centrā.

Izbraukuma sesiju laikā Gaujas Nacionālā parka zemes īpašnieki un valdītāji aicināti dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem uzdot individuālus jautājumus, piemēram, par izmaiņām konkrētajā zemes īpašumā, kā arī sniegt ierosinājumus un priekšlikumus. Lūgums katram zemes īpašniekam/valdītājam izvēlēties sev ērtāko vietu, datumu un laiku jautājumu uzdošanai. Produktīvākam jautājumu uzdošanas procesam, aicinām iepriekš sagatavot savu zemes īpašuma kadastra numuru un pārdomāt, ko tieši vēlaties pajautāt vai kāda veida priekšlikumus vēlaties sniegt. Izbraukumu sesijas plānotas kā individuālu jautājumu uzdošanas iespēja.

Priekšlikumus par turpmākajām vēlamajām darbībām savā īpašumā Gaujas Nacionālajā parkā, kā arī plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem iespējams sniegt ne tikai izbraukuma sesiju laikā, bet arī rakstiski, adresējot tos SIA “Estonian, Latvian & Lithunian Environment” (Vīlandes iela 3–6, Rīga, LV–1010, vai ). Vienkāršota priekšlikumu sniegšanas veidlapa ir pieejama šeit. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties pa tālr. 28010505 darba dienās plkst. 10.00–16.00.

Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plānu turpmākajiem 12–15 gadiem līdz 2023. gada janvārim Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. Dabas aizsardzības plāns ir dokuments, kurā tiek apkopota informācija par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un sniegti priekšlikumi tās apsaimniekošanai un aizsardzībai. 2022. gada augustā tiek plānots uzsākt Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu, par ko būs pieejama plašāka informācija pašvaldību mājas lapās un laikrakstos. Sīkāka informācija par Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitu un jaunumiem pieejama arī plāna izstrādātāja interneta vietnē šeit.

Gaujas Nacionālais parks, kas izveidots 1973. gadā, ir vecākais nacionālais parks Latvijā un otrs vecākais Baltijā. To par savu ceļojuma galamērķi ik gadu izraugās daudzi tūkstoši ceļotāju. Nacionālā parka teritorija izveidota, lai aizsargātu Gaujas senlejas un tās apkārtnes unikālās dabas vērtības, vienlaikus nodrošinot teritorijā gan rekreācijas, gan dabas aizsardzības funkcijas. Ap 92 tūkstošus ha plašajā teritorijā ietilpst Cēsu, Saulkrastu, Siguldas un Valmieras novads.

Plāna izstrāde notiek dabas skaitīšanas jeb projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros, kas tiek īstenots ar ES Kohēzijas fonda (85%) un Latvijas valsts (15%) atbalstu.