Notiek Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveides process

Notiek Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveides process

Valmierā, Rīgas ielā 53A tiks būvēts Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs, kas pilnveidos pilsētā esošo sociālo pakalpojumu infrastruktūru un paplašinās Valmieras un apkārtējo novadu iedzīvotājiem kvalitatīvu un pieejamu sociālo pakalpojumu piedāvājumu.

Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā plānots izveidot Dienas aprūpes centru  bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT), Dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), Specializētas darbnīcas un Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru.

Izveidotais Dienas aprūpes centrs bērniem ar FT dos iespēju attīstīt sociālās prasmes un pavadīt brīvo laiku atbilstoši bērna spējām, saņemt speciālistu atbalstu un sociālos pakalpojumus, kas ilgtermiņā var uzlabot rehabilitāciju. Dienas aprūpes centrā tiks veicināta pilngadīgu personu ar GRT spēja izmantot vispārējās pieejamības pakalpojumus. Tā personāls, atbilstoši personas spējām, sniegs sociālo atbalstu pamatprasmju uzturēšanai un attīstīšanai. Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centrā plānots izveidot Specializētās darbnīcas personām ar GRT darbspējas vecumā, lai apgūtu darba iemaņas, piemēram, kokapstrādes un šūšanas amatu apguvei. Savukārt Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrā bērniem ar FT tiks sniegti dažādi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. Plānoti mākslas, deju un kustības, tomatis, silto smilšu terapijas un marta meo metodes pakalpojumi. Tāpat centra telpās notiks arī bērnu ar FT un viņu ģimeņu atbalsta grupu nodarbības. Jāpiemin, ka pakalpojumus saņems  arī projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros individuāli izvērtēti bērni ar FT un pilngadīgas personas ar GRT, pēc individuālā atbalsta plāna sastādīšanas. 

Ēkā tiks nodrošinātas vides pieejamības prasības personām ar FT un GRT. Tāpat katram pakalpojumam paredzētās telpas būs nodalītas viena no otras ar atsevišķām ieejām no vestibila. Būvniecības procesa laikā paredzēts arī iepirkums mēbeļu izgatavošanai un iegādei, kas piemērotas personām ar FT un GRT, kā arī šūšanas un galdniecības aprīkojuma iegādes iepirkums Specializētajām darbnīcām. Ēkas pieejamības un apkārtnes labiekārtošanas darbu ietvaros tiks izbūvēts stāvlaukums, teritorija tiks aprīkota ar apgaismojumu un soliņiem, no jauna tiks izveidota ietve ērtai nokļūšanai no Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra līdz Rīgas ielai, tiks ierīkots atsevišķs pagalms Dienas aprūpes centra bērniem ar FT un arī pagalms ar augstajām dažādu augu dobēm pilngadīgām personām ar GRT, kur atpūsties un pavadīt laiku starp nodarbībām un rehabilitāciju.

Valmieras pilsētas Būvvalde ir saskaņojusi Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra būvprojektu, ko izstrādāja SIA “Baltex Group”, arhitekte Dzintra Cīrule. Ir sagatavota dokumentācija un drīzumā plānots izsludināt būvdarbu iepirkumu.

Kopējās projekta “Daudzfunkcionālā centra un grupu dzīvokļu izveide Valmieras pilsētā” izmaksas ir 1 529 412 EUR, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 1 300 000,20 EUR, Valsts finansējums 57 352,95 EUR un Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 172 058,85 EUR.

Projektu plānots īstenot līdz 2022.gada beigām.

LOGO DI