Notiek dzīvojamo zonu izveide Valmierā

Lai uzlabotu valmieriešu dzīves kvalitāti un drošību to dzīvesvietās, uz Valmieras ielām šonedēļ tiek izveidotas 21 jauna dzīvojamā zona. Tās ierīko Valmieras apkaimēs ar mazstāvu dzīvojamo apbūvi, aptverot ielas, ko galvenokārt izmanto tikai tajās dzīvojošie valmierieši. To izveide ir turpinājums pagājušajā gadā aizsāktajam, kad kā pilotprojekts Burkānciemā tika izveidota pirmā dzīvojamā zona.

Dzīvojamās zonas aptvers visas Valmieras apkaimes ar mazstāvu dzīvojamo apbūvi: Burkānciemā būs kopā deviņas dzīvojamās zonas, Zvirgzdu kalna pusē – četras dzīvojamās zonas, Jāņparkā – sešas, Krāču kaktā – viena, kā arī divas – Stacijas galā.

Saistībā ar dzīvojamo zonu izveidi šādos krustojumos mainās galvenā ceļa virziens:

• Gaides un Marijas ielas krustojumā;
• Imantas, Straupes un Viršu ielas krustojumā;
• Sloku un Viršu ielas krustojumā;
• Nauču un Imantas ielas krustojumā.

Lūgums autovadītājiem būt uzmanīgiem un sekot līdz izvietotajām ceļa zīmēm.

Zīmes “Dzīvojamā zona” noteikumu prasības ir spēkā līdz zīmei “Dzīvojamās zonas beigas”. Šajā zonā autovadītājiem ir jāievēro īpaši ceļu satiksmes noteikumi, kas mierina automašīnu satiksmi zonas aptvertajās ielās, sekmē vienlīdzīgu dažādu satiksmes dalībnieku līdzāspastāvēšanu un caurbraukt gribētājus rosina mainīt maršrutu pa apkārtceļu. Dzīvojamajā zonā

• automašīnu braukšanas ātruma ierobežojums ir 20 km/h;
• gājējiem un velosipēdu vadītājiem ir atļauts pārvietoties pa ietvēm un pa brauktuvi visā tās platumā;
• gājējiem un velosipēdu vadītājiem ir priekšroka, taču viņiem ir aizliegts nepamatoti traucēt citu transportlīdzekļu braukšanu;
• transportlīdzekļu stāvēšana dzīvojamās zonās atļauta tikai speciāli paredzētās stāvvietās. Ja tādu stāvvietu nav vai ja tās ir aizņemtas, transportlīdzekļu stāvēšana atļauta tikai vietās, kur tas netraucē gājēju pārvietošanos vai citu transportlīdzekļu braukšanu. Šādas vietas ir gar ielu malām atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem, saudzējot zaļo zonu;
• izbraucot no dzīvojamās zonas, transportlīdzekļa vadītājam jādod ceļš citiem ceļu satiksmes dalībniekiem.

Dzīvojamā zonā aizliegts

• stāvēt transportlīdzekļiem ar iedarbinātu motoru ilgāk par piecām minūtēm;
• iebraukt kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 5t, kā arī traktortehnikai (izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams kravas iekraušanai, izkraušanai vai darbu veikšanai) un autobusiem, kuru garums pārsniedz 6m (izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams pasažieru iekāpšanai vai izkāpšanai no tā).

22 dzīvojamo zonas Valmieras pilsētas pašvaldība veido atbilstoši Valmieras pilsētas transporta attīstības koncepcijā paredzētajam optimālajam satiksmes mierināšanas risinājumam. Tā ir aktuāla vajadzība īpaši pēdējos gados, kopš daudzām līdz šim grantētajām pilsētas ielām ieklāts cietais segums.

Papildu tam Valmieras pilsētas pašvaldības Satiksmes drošības komisijā nolemts risināt jautājumu par dzīvojamās zonas izveidi Ūdens – Pauku ielu teritorijā un izstrādāt iespējamo satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanas shēmu. Pēc shēmas izstrādes pašvaldības Satiksmes drošības komisija jautājumu skatīs atkārtoti, lemjot par dzīvojamās zonas izveidi. Tādēļ šo ielu aptvertajā teritorijā dzīvojamā zona pagaidām vēl netiek ierīkota, taču satiksmes mierināšanai pie Pauku ielas 9 ir uzstādīts braukšanas ātrumvalnis, kā arī Ūdens ielas posmā no Brenguļu līdz Pauku ielai ir noteikts maksimālā braukšanas ātruma ierobežojums 30 km/h.

Dzīvojamo zonu izveide ir turpinājums pagājušajā gadā īstenotajam dzīvojamās zonas pilotprojektam Jāņa Daliņa, Jaunzemju, Brīvības un Beverīnas ielu aptvertajā kvartālā Burkānciemā. Taču gājēju un citu mazaizsargāto satiksmes dalībnieku drošībai iespējami papildu individuāli satiksmes mierināšanas risinājumi. Jāpiemin, ka līdzīgi individuāli satiksmes mierināšanas risinājumi mēdz tikt izveidoti arī daudzdzīvokļu māju kvartālos, kuros atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem ir jāievēro tādi paši noteikumi kā ar zīmēm “Dzīvojamā zona” regulētajās ielās.

22 dzīvojamās zonas Valmierā

KARTE – DZĪVOJAMĀS ZONAS VALMIERĀ (PDF dokuments)