Izstrādāti jauni MK noteikumu projekti par aizsargājamajām alejām un dendroloģiskajiem stādījumiem

aleja lapegles

Lai precizētu īpaši aizsargājamo aleju un dendroloģisko stādījumu (DS) administratīvo iedalījumu atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, aktualizētu teritoriju robežas un to kartogrāfisko materiālu, ir izstrādāti jauni MK noteikumu projekti. Tie paredz noteikt pāris jaunas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, kā arī mainīt vai atcelt dažu esošo teritoriju aizsardzības statusus. Kopumā plānoto grozījumu apjoms pārsniedz 50 % no spēkā esošajiem tiesību aktiem, tādēļ tapuši jauni noteikumi, par kuriem tiks informēti attiecīgie zemju īpašnieki.

Noteikumu projekts “Noteikumi par aizsargājamām alejām” precizē aizsargājamo aleju administratīvo iedalījumu un aktualizē kartogrāfisko materiālu. Dabas aizsardzības pārvaldes un ekspertu sagatavotie priekšlikumi pamato aizsargājamo aleju sarakstā iekļaut Rozališķu, Gaujienas “Vārpu” lapegļu un Briežmuižas lapegļu aleju (Vaidavas pagastā), bet no aizsargājamo aleju saraksta svītrot Priekuļu aleju, kas pilnībā pārklājas ar DS “Priekuļu parks”, Popes muižas aleja, kas ietilpst DS “Popes muižas parks”, un Kalētu aleju, kas ietilpst DS “Kalētu parks”.

Noteikumu projekts “Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem” precizē aizsargājamo dendroloģisko stādījumu administratīvo iedalījumu un 15 dendroloģisko stādījumu robežas, aktualizē visu dendroloģisko stādījumu kartogrāfisko materiālu, nosaka aizsardzības statusu četriem jauniem, maina statusu trim un atceļ statusu sešiem dendroloģiskajiem stādījumiem.

Robežas ir precizētas: Ausekļa Ramata Jurģukalna DS, Kalētu parks, kas tiek apvienots ar DS Kalētu mežaparks un aizsargājamo aleju “Kalētu aleja”, Krotes parks, Indrānu parks, Lielvārdes parks, Pamūšas parks, Stelpes DS, Zlēku parks, Cēres parks, Vāgnera dārzs, Bauņu parks (Matīšu pagastā), Hoftenbergas parks, Brenguļu Čiekuržu DS (Brenguļu pagastā), Vidagas lapegļu alejas un stādījumi un Operas teātra mākslinieku DS Inčukalna “Līgotnēs”.

No jauna ir noteikti četri dendroloģiskie stādījumi: Kazdangas parks, Elejas parks, Popes muižas parks un Ēdoles parks. Trim dendroloģiskajiem stādījumiem aizsardzības statuss tiek mainīts un tie turpmāk kļūs par aizsargājamām alejām: Rozališķu parks, Gaujienas “Vārpu” lapegļu aleja un Briežmuižas lapegļu stādījumi, kurā aizsardzības statuss tiek saglabāts tikai tajā ietilpstošajam alejas posmam. Savukārt aizsardzības statuss tiek atcelts sešiem dendroloģiskajiem stādījumiem: Lagzdenes parks, Ulmales parks, Kalētu mežaparks, kas turpmāk ietilps DS “Kalētu parks”, Naujenes mežniecības svešzemju koku stādījumi, Ilzenes parks un Tukuma Lauksargu DS.

Ikviens interesents ar noteikumu projektiem var iepazīties Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē. Pārvalde tuvākajā laikā informēs par jaunajām normām zemju īpašniekus, uz kuriem attiecas jaunie noteikumu projekti. Pēc tam noteikumi tiks virzīti apstiprināšanai Ministru kabinetā.

Informāciju sagatavoja:
Ilze Reinika,
Dabas aizsardzības pārvaldes
Vecākā komunikācijas speciāliste