Noteikti konkursa “Gada balva sociālajā darbā 2022” uzvarētāji

Noteikti konkursa "Gada balva sociālajā darbā 2022" uzvarētāji

Konkursa “Gada balva sociālajā darbā 2022” ietvaros pērnā gada nogalē Labklājības ministrijas izveidota konkursa žūrijas komisija izvērtēja saņemtos pieteikumus konkursa nominācijām un labākos no pretendentiem izvirzīja tālākai iedzīvotāju balsošanai, kas tika organizēta šī gada janvārī. Apkopojot iedzīvotāju un konkursa žūrijas komisijas balsojuma rezultātus, ir pieņemts lēmums par uzvarētāju katrā no konkursa nominācijām. Par katru pretendentu žūrijas komisijas balsojums veidoja 80% no kopējā punktu skaita un iedzīvotāju balsojums 20% no kopējā punktu skaita. Konkursa balvu saņems viens uzvarētājs ar visaugstāko punktu skaitu katrā no nominācijām.

Nominācijā “Labākais sociālais darbinieks sociālajā dienestā 2022” žūrijas komisijas un iedzīvotāju balsojuma kopvērtējumā visaugstāko novērtējumu ir saņēmusi Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” sociālā darbiniece Ligita Bergmane.

Nominācijā “Labākais sociālais darbinieks NVO un privātajā sektorā 2022” žūrijas komisijas un iedzīvotāju balsojuma kopvērtējumā visaugstāko novērtējumu ir saņēmusi biedrības “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” SOS Ģimeņu atbalsta centra “AIRI vecākiem” sociālā darbiniece Ineta Vizuliņa.

Nominācijā “Labākais vadītājs sociālā darba jomā 2022” žūrijas komisijas un iedzīvotāju balsojuma kopvērtējumā visaugstāko novērtējumu ir saņēmusi biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” Vidzemes sociālo pakalpojumu vadītāja Inga Brente-Mieze.

Saskaņā ar konkursa nolikumu atbilstoši žūrijas lēmumam balvu nominācijā “Žūrijas speciālā balva sociālajā darbā 2022” saņems biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” izpilddirektore Ieva Krusta.

Konkursa uzvarētāju apbalvošanas pasākums tiks organizēts šī gada 31. martā.

Konkurss tiek rīkots jau desmito gadu pēc kārtas un tā mērķis ir apzināt sociālos darbiniekus Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē – sociālajos dienestos, to struktūrvienībās, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, nevalstiskajās organizācijās u.c. sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās. Šādi tiek pagodināti visprofesionālākie un atsaucīgākie sociālie darbinieki, popularizēta un veicināta sociālā darba attīstība, kā arī celts profesijas prestižs.

Informācijas avots:
Labklājības ministrija