Noslēgusies vasaras skola sociālajiem darbiniekiem darbam ģimenēm ar bērniem

Labklājības ministrijas projekta “Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība” ietvaros no 27. līdz 29. septembrim Talsu rajona Strazdē notika vasaras skola “Sociālais darbs ģimenēm ar bērniem: metodikas satura un ieviešanas starpnovērtēšana” sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ģimenēm ar bērniem.

Vasaras skolas dalībnieki gan individuāli, gan grupās izdzīvoja, izjuta un pārrunāja savus profesionālos un individuālos mērķus, profesionālās kopienas identitāti. Liela daļa laika bija veltīta metodikas labākas ieviešanas un īstenošanas pašvaldību sociālajos dienestos modelēšanai.

Darba grupās tika skaidrots, kādi apstākļi, resursi un regulējums būtu nepieciešams pašvaldību un valsts līmenī, lai novērstu problēmas, ar kurām viņi saskaras praksē, un labāk, efektīvāk sniegtu klientam nepieciešamo atbalstu un palīdzību. Izskanēja aicinājums valsts līmenī turpināt metožu attīstību un apkopošanu, ētiskas prakses piemēru apkopojumu, nodrošināt regulāru sociālo darbinieku ģimenēm ar bērniem kompetenču uzturēšanu mācību veidā. Īpaši svarīga ir sociālo pakalpojumu attīstība ģimenēm ar bērniem visās pašvaldībās un šo pakalpīgumu pieejamība. Izskanēja viedoklis, ka nepieciešams paaugstināt atalgojumu sociālajiem darbiniekam ģimenēm ar bērniem. Svarīgi šo specializāciju mācīt arī augstskolās. Bērna tiesību aizsardzības sistēmas pilnveides ietvaros svarīgi spēcināt, izglītot sociālo dienestu partnerus, kuri darbojas ģimeņu ar bērniem atbalsta starpinstitucionālajā sistēmā.

Vasaras skola  tika organizēta Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam Eiropas Sociālā fonda Plus 4.3.5.4. pasākuma projekta “Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība” ietvaros.

Projekta “Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība” mērķis ir uzlabot sociālā darba kā  profesijas un cilvēkzinātnes nozares kvalitāti un sekmēt cilvēku aktuālām vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu pieejamību, ieguldot sociālajā jomā strādājošo speciālistu profesionālajā pilnveidē, kā arī uzlabojot sociāla darba studiju kvalitāti.

Informāciju sagatavoja:

Liesma Ose

LM Sociālā darba un sociālās palīdzības politikas departamenta projekta “Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība” vecākā eksperte,