Noslēgusies Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” pārbūve

Noslēgusies Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” pārbūve

Noslēgušies Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” Palejas ielā 5 ēkas pārbūves darbi. Pašlaik norisinās telpu iekārtošana.

Energoefektivitāti paaugstinošo pārbūves darbu mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, ietaupot pašvaldības izdevumus par siltumapgādi. Pārbūves rezultātā ir atrisināts zāles, nodarbību un administrācijas telpu trūkums, iestādes audzēkņiem un darbiniekiem pilnveidota mūsdienu prasībām atbilstoša vide.

Pārbūves darbos veikta ārsienu, pārseguma, grīdas, cokola un pamatu siltināšana, mehāniskās ventilācijas sistēmas ar rekuperāciju izbūve, ūdensvada un kanalizācijas sistēmas atjaunošana, vājstrāvas kabeļu izbūve, gaismekļu nomaiņa, apkures sistēmas pārbūve.

Pārbūves laikā ir uzcelta divstāvu piebūve. Tās 1. stāvā izbūvēts vējtveris un mūsdienu būvnormatīviem atbilstoša kāpņutelpa, kā arī jauns kabinets. Savukārt 2. stāvā nodarbībām un sarīkojumiem paredzētās sarīkojumu zāles platība ir palielināta divas reizes – no 40 uz 80 kvadrātmetriem. Piebūvē no pirmā uz otro stāvu izbūvēta jauna ugunsdroša kāpņutelpa un ugunsdrošās durvis, nodrošinot otru evakuācijas izeju ārkārtas situācijām. Kopumā bērnudārza ēkas platība pieaugusi par 102,4 kvadrātmetriem. Pie ēkas ir ieklāts jauns asfalta segums. Pārbūves procesā saglabāts labā stāvoklī esošais jumta segums, logi, daļa apkures radiatoru, kā arī daļēji ūdensvada un kanalizācijas tīkli, kas tika nesen rekonstruēti, tādējādi ietaupot līdzekļus.

Sākotnēji pagrabstāvā bija plānots uzstādīt jaunu autonomo gāzes apkures katlu. Ņemot vērā dabasgāzes cenas būtisku pieaugumu un tuvākajā laikā plānoto siltumtrases izbūvi šajā pilsētas kvartālā, nolemts neuzstādīt jaunu gāzes katlu un izmantot esošo apkures iekārtu līdz ēkas pieslēgšanai centralizētajai siltumapgādes sistēmai, lai visas pirmsskolas izglītības iestādes Valmierā varētu saņemt siltumenerģiju centralizēti.

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veica SIA “SANART” par kopējo līguma summu 828 904,17 EUR ar PVN. Darbi īstenoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskais atbalsta mērķis “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” projekta “Pašvaldības ēkas Palejas ielā 5, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana” (vienošanās Nr. 4.2.2.0/20/I/002) ietvaros. Uz projektu attiecināmie kopējie izdevumi ir 818 464,70 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 270 138,90 EUR, ERAF finansējums 177 450,93 EUR, valsts budžeta finansējums 6262,97 EUR.