Noslēgušies dižkoku kopšanas darbi Valmieras novadā

Kaņepju ozols

Valmieras novadā ir sakopti septiņi dižkoki. Jūlija beigās tika veikti kopšanas darbi Kaņepju dižozolam, Skujiņu ozolam, Rūtiņu kļavai un Staišas ozolam, savukārt Kokmuižas ozolam, Grantskalnu ozolam un Rietekļa paeglim darbus veica augusta beigās.

Arboristu darbs ir novērtēt, ko būtu nepieciešams veikt, lai pagarinātu dižkoka mūžu pēc iespējas ilgāku. Dižkoku kopšanas darbi ir ne tikai zāģēšana, saīsinot sausos zarus vai retinot zarus. Arboristi pārbaudīja arī esošās saites, veica to nomaiņu, ja bija nepieciešams, vai arī uzstādīja jaunas. Šīs vasaras spēcīgo vētru dēļ bija nepieciešams sakopt arī vētras atstātās sekas.

Augusta beigās dižkoka kopšanas darbus veica varenajam Kaņepju ozolam Jērcēnu pagastā, samazinot koka vainagu un uzstādot divas stiprināšanas sistēmas – dinamisko un statisko dižkoka drošībai. Visi nozāģētie zari un lapas tika sašķeldoti un noklāti uz ozola saknēm kā barības vielas. Darbu veicēji atzina, ka bieži negadās strādāt tik varenu dižkoku sakopšanā un tas viņiem esot lepnums un gods. Iepriekšējā dižkoka sakopšana notika 2009. gada 9. jūlijā, kad Kaņepju ozola sakopšanas darbus veica SIA “LABIE KOKI” un Edgars Neilands.

Dižkokiem ir liela nozīme vispārējās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. To esamība, kā arī to apdzīvojošo sugu daudzveidība ir labs vides kvalitātes raksturojums. Dižkoks ir uztverams kā patstāvīga ekosistēma un ir dzīvestelpa daudzām retām un apdraudētām zīdītāju, putnu, kukaiņu, sēņu u.c. organismu grupām. Koks iegūst dižkoka statusu, ja sasniedz vienu no kritērijiem – augstums vai apkārtmērs. Katras koku sugas dižkoka kritēriji ir norādīti Ministru kabineta noteikumos Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

Ik gadu Latvijā, tostarp arī Valmieras novadā, tiek atklāti arvien jauni dižkoki. To uzskaiti un atrašanās vietas var atrast OZOLS platformā.  Ja atrodi vēl nezināmu dižkoku, izmanto Dabas aizsardzības pārvaldes izveidoto rīku dižkoku pieteikšanai.

Dižkoku kopšanas darbi norisinājās Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstītā projekta Nr. 1-08/107/2022 “Apsaimniekošanas pasākumi dabas pieminekļu – dižkoku saglabāšanai Valmieras novadā” ietvaros. Darbu veicējs bija uzņēmums SIA “LABIE KOKI eksperti” par līgumsummu  9284,30 EUR ar PVN.