Noslēgusies 2021. gada Valsts zivju fonda projektu realizācija

Valmieras novada pašvaldība šogad realizējusi piecus Valsts zivju fonda projektus par kopējo summu 38656,47 EUR, no kuriem 30575,42 EUR – Valsts zivju fonda finansējums, bet 8081,05 EUR – pašvaldības līdzfinansējums.

Projektu ietvaros Burtnieku ezerā veikta ūdensaugu pļaušana 15 ha platībā ar mērķi uzlabot plēsīgo zivju dabisko dzīvotņu kvalitāti, atjaunot plēsīgo zivju nārsta vietas; izstrādāti Vecates pagastā esošā Ķiruma ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi, kas ir būtisks instruments ceļā uz ilgtspējīgu ezera un tam piegulošo teritoriju apsaimniekošanu. Būtiski papildināts pašvaldības policijas inspektoru aprīkojums – iegādāti divi bezpilota lidaparāti, IP kamera ar 4G funkciju, tālskatis ar termokameru, divi binokļi, četras ķermeņa kameras, kā arī pie Burtnieku ezera uzstādītas vēl divas jaudīgas stacionārās videonovērošanas sistēmas. Jaunais aprīkojums ir nozīmīgs palīgs gan Valmieras novadā esošo publisko ūdeņu, sešu ezeru un divu upju,  gan privāto ūdenstilpju zivju resursu aizsardzībā.