Noslēgušās pirmās pašvaldības dzīvokļu izsoles Sedā

Sedas dzīvokļi

Gada sākumā Valmieras novada pašvaldības rīkotajās publiskajās izsolēs bija iespēja iegādāties deviņus dzīvokļus Sedas pilsētā, no kuriem nosolīti pieci. To sākumcenas izsolēs bija noteiktas atbilstoši veiktajiem dzīvokļu novērtējumiem un variēja no 1600 līdz 3400 eiro.

Izsolēs nosolīti šādi dzīvokļi: Tirgus iela 5-14, Tirgus iela 5-27, Sporta iela 4-12, Sporta iela 4-6 un Sporta iela 4-14. Īpašumi izsolēs pārdoti par kopumā 15 150 eiro. Interese par dzīvokļiem vērtējama kā augsta, kā arī izsolēs bija vērojama konkurence par atsevišķu īpašumu iegādi. Piemēram, sākumcena divistabu dzīvoklim ar kopējo platību 55,40 m2 Sporta ielā tika noteikta 2800 eiro, bet tas nosolīts par 5150 eiro.

Valmieras novada pašvaldības dome kādā no tuvākajām domes sēdēm lems par atkārtotu izsoļu rīkošanu nenosolītajiem dzīvokļiem: Brīvības iela 5-13, Brīvības iela 5-14, Brīvības iela 5-15 un Sporta iela 4‑13. Tāpat uzsākta vēl deviņu dzīvokļu vērtēšana, lai noteiktu to tirgus cenu un varētu tos piedāvāt publiskās izsolēs. Lai potenciālajiem pircējiem būtu ilgāks laiks lēmuma pieņemšanai par dzīvokļa iegādi, informējam, ka 2024. gada pirmajā pusē publiskās izsolēs plānots piedāvāt vēl deviņus dzīvokļus: Brīvības iela 3-13, Brīvības iela 3-14, Dārza iela 12-29, Dārza iela 14-4, Dārza iela 14-27, Dārza iela 14-33, Dārza ielā 14-66, Miera iela 8-2 un Miera iela 8-3.

Dzīvojamās mājas ir pieslēgtas Sedas pilsētas centralizētājām inženierkomunikācijām: ūdens apgādei, kanalizācijai, siltumapgādei, elektroapgādei un gāzes apgādei. Mājas apsaimnieko SIA “Valmieras Namsaimnieks”. Dzīvokļu jaunajiem īpašniekiem jārēķinās, ka būs nepieciešami finansiāli ieguldījumi, lai veiktu remontdarbus un nodrošinātu sev komfortablus un mājīgus dzīves apstākļus. Pašreiz mājas un dzīvokļi tajās ir nolietoti un sliktā stāvoklī, tomēr šī ir iespēja iegādāties mājokli par zemu cenu un atjaunot pēc savām iespējām un vēlmēm.

Valmieras novada pašvaldībai Sedas pilsētā pieder ap 100 dzīvokļiem, kuriem pakāpeniski tiek meklēti atbildīgi īpašnieki, kuri gatavi ieguldīt sava nekustamā īpašuma remontā, apsaimniekošanā un energoefektivitātes uzlabošanā. Mērķtiecīgi pārdodot izsolēs pašvaldībai piederošos dzīvokļus, uzlabosies Sedas pilsētas dzīvojamā fonda stāvoklis, kā arī samazināsies maksājumi par siltumenerģiju. Valmieras novada pašvaldība Sedas pilsētas centram ir izstrādājusi labiekārtošanas projektu, tiek diskutēts par efektīvu pašvaldības publisko ēku izmantošanu pašvaldības funkcijām. Pašvaldībai pieder 64 % no kopējiem SIA “Valmieras Namsaimnieks” apsaimniekotajiem dzīvokļiem Sedā.

Paziņojumus par pašvaldības organizētajām izsolēm publicē šeit: www.valmierasnovads.lv/izsoles