Noslēgumam tuvojas Rietumu industriālās maģistrāles būvniecība Valmierā

Noslēgumam tuvojas Rietumu industriālās maģistrāles būvniecība Valmierā

Līdz šī gada beigām tiek plānots pabeigt būvdarbus Valmieras Rietumu industriālās maģistrāles būvniecībā. Būvniecības darbi jau noslēgušies Leona Paegles ielas un Ausekļa ielas posmos. Tie turpinās Voldemāra Baloža ielā, tās krustojumā ar Ausekļa ielu, kā arī Somu ielā.

 Lai pabeigtu darbus Somu ielā un Eduarda Lācera ielas krustojumā ar Voldemāra Baloža ielu, autobusu satiksme atjaunota pa iepriekšējo maršrutu. Šonedēļ tiks pabeigta arī Voldemāra Baloža ielas un tās krustojuma ar Ausekļa ielu asfaltēšana. Tur nepieciešams ieklāt asfaltbetona trešo, virsējo kārtu.

Valmieras Rietumu industriālās maģistrāles būvniecības mērķis ir nodrošināt atsevišķu Valmieras industriālo teritoriju savstarpēju sasaisti, kā arī savienojumu ar starptautisko autoceļu tīklu TEN-T, kur ietilpst arī autoceļš A3. Jaunā maģistrāle turpina Leona Paegles ielu gar Putriņu mežu līdz Ausekļa ielai, tālāk virzās pa Ausekļa ielu līdz Voldemāra Baloža ielai. Voldemāra Baloža ielai pie pagrieziena uz Jumaras ielu no jauna tiek izbūvēts turpinājums līdz Somu ielai.

Rietumu industriālās maģistrāles izbūves darbus veic SIA “Limbažu ceļi”. Būvuzraudzību veic SIA “Geo Consultants”. Projekta realizēšanai piešķirts Eiropas Kohēzijas fonda līdzfinansējums 2 870 688 EUR apmērā. Projekta kopējie attiecināmie izdevumi ir 4 012 000 EUR.