Noslēgts sadarbības līgums starp Vidzemes Augstskolu un Valmieras tehnikumu

Vidzemes Augstskolas rektore Agnese Dāvidsone un Valmieras tehnikuma direktore Vineta Melngārša

16. decembrī tika noslēgts sadarbības līgums, kas paredz Vidzemes Augstskolas un Valmieras tehnikuma sadarbību, nodrošinot atbalstu gan skolēniem, gan studentiem savu kompetenču attīstīšanā, abu iestāžu infrastruktūras pilnveidošanā un izglītības uzlabošanā vidējā, profesionālajā un augstākajā līmenī Valmierā.

Vidzemes Augstskolas rektore Agnese Dāvidsone un Valmieras tehnikuma direktore Vineta Melngārša zīmīgi tikās pie apsnigušajiem Valmieras puikām pēc līguma parakstīšanas. Abas puses ir ieinteresētas, lai tiktu nodrošināta mūsdienīga, kvalitatīva, darba tirgus prasībām atbilstoša profesionālā izglītība, tādēļ līguma ietvaros paredzēts:

  • Veicināt profesionālas, sociālas, radošas un darba tirgū konkurētspējīgas personības izveidi;
  • Nodrošināt iespēju iegūt darba tirgus prasībām atbilstošu izglītību un kvalifikāciju;
  • Sadarboties profesionālās (tai skaitā darba vidē balstītu) un nozares neformālās izglītības programmu izveidē, īstenošanā, pilnveidošanā un attīstībā;
  • Pilnveidot uz amata prasmju un kompetenču apgūšanu balstītu izglītības procesu;
  • Uzlabot augstskolas un tehnikuma materiāli tehniskās bāzes apmācību procesa pilnveidē;
  • Organizēt ar karjeras izglītības jomu saistītas izglītojošas aktivitātes, tajā skaitā sadarbības partneru profesionāļu ēnošanu;
  • Nodrošināt kvalifikācijas prasībām atbilstošu prakses vietu izglītības programmās.

Vidzemes Augstskolas rektore Agnese Dāvidsone uzsver: “Vidzemes Augstskolai ar Valmieras tehnikumu sadarbības saites ir izveidotas jau sen. Mūs vieno mērķi piedāvāt augsta līmeņa profesionālo izglītību Valmieras novadā, kā arī visā Vidzemes reģionā, sniedzot jauniešiem iespēju iegūt darba tirgū pieprasītas prasmes un zināšanas noteiktās profesionālās jomās vidējās un augstākās izglītības līmenī. Esam priecīgi, ka varējām šo līgumu papildināt ar virkni jaunām jomām, tādā veidā stiprinot abu institūciju konkurētspēju.”

Valmieras tehnikuma direktore Vineta Melngārša: “Valmieras tehnikuma un Vidzemes Augstskolas sadarbība tiek stiprināta, atbilstoši abu izglītības iestāžu stratēģiskajiem mērķiem, nodrošinot kvalitatīvas izglītības pēctecību un pienesumu Vidzemes reģionam kā industriālajam un ekonomikas attīstības centram.”

Šī sadarbība ir pamatakmens saiknei starp Valmieras profesionālo izglītību, augstāko izglītību un uzņēmējiem.

Informāciju sagatavoja:
Linda Broka, Vidzemes Augstskola