Noslēgts līgums par Valmieras pils kultūrvides centra būvniecību

Šī gada 18.jūnijā Valmieras pilsētas pašvaldība noslēgusi līgumu ar SIA “R.K.C.F.Renesanse” par Valmieras pils kultūrvides centra Bruņinieku ielā 1 būvniecību. Būvdarbu laikā tiks veikta esošo pils ZR mūru restaurācija un konservācija, veikta jauna objekta – Valmieras pils kultūrvides centra – būvniecība, kā arī vecās aptiekas ēku ansambļa pārbūve.

Atbilstoši atklāta konkursa rezultātiem būvdarbu līgumsumma ir 3 198 259,49 EUR ar PVN. Darbu izpildes termiņš ir 14 mēneši. Darbu būvuzraudzību objektā atbilstoši iepirkuma rezultātiem nodrošinās SIA “BŪVĒLOGS projekti” par kopējo līgumsummu 23 474,00 EUR ar PVN. Savukārt būvdarbu autoruzraudzību atbilstoši iepirkuma rezultātiem veiks PS “zgt” par kopējo līgumsummu 32 670,00 EUR ar PVN.

Ideja par Valmieras pils kultūrvides centra būvniecību aizsākās 2015.gada septembrī, kad pašvaldības dome lēma par atbalstu projekta īstenošanai, paredzot metu konkursa organizēšanu un piedāvājumu nozares speciālistiem izstrādāt arhitektonisko risinājumu idejas Valmieras pils kultūrvides centra ēkas būvniecībai.

No visiem metu konkursā saņemtajiem piedāvājumiem arhitektu – projektētāju Viktora Zarakovska, Antona Gondas un Andra Tomsona piedāvātais risinājums bija pašvaldības metu konkursu žūrijas un pieaicināto ekspertu visvairāk atbalstītais risinājums. To atbalstīja arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (šobrīd: Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde). Piedāvātais risinājums paredz saglabāt, aizsargāt un attīstīt kultūrvēsturisko mantojumu un vienlaikus to papildināt ar mūsdienīgām un līdzdalību rosinošām senās mūra pils norišu izzināšanas iespējām.

Ar Viktora Zarakovska, Antona Gondas un Andra Tomsona veidoto pilnsabiedrību “zgt” sekmīgi noritēja arī pašvaldības organizētā sarunu procedūra par Valmieras pils kultūrvides centra izbūves, Valmieras mūra pils ZR sienas un pagrabu konservācijas un restaurācijas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību. Projektēšanas gaitā kā eksperts-konsultants tika piesaistīts arī arhitekts Andris Kronbergs. Savukārt Valmieras pils kultūrvides centra ekspozīcijas dizaina projekta autors ir SIA “H2E”.

Valmieras pils kultūrvides centra celtniecību plānots īstenot fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” un “Valmieras Vēsturiskā centra attīstība” ietvarā.

Projektā “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” plānota Valmieras pils Ziemeļu aizsargmūra un ZR daļas pagrabu atsegto mūru konservācija, jaunā Valmieras pils kultūrvides centra būvniecība, pils vides un virtuālās ekspozīcijas izveide. Projektā paredzēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 1 032 900 EUR apjomā, papildus ieguldot finansējumu no valsts 38 823, 53 EUR un līdzfinansējumu no pašvaldības 155 294,12 EUR.

Projekta “Valmieras Vēsturiskā centra attīstība” ietvaros paredzēta Valmieras vecās aptiekas ēku ansambļa un ar to saistītās infrastruktūras pārbūve, atjaunošana un restaurācija, vecās aptiekas kompleksa ekspozīcijas un virtuālās ekspozīcijas izveide, arheoloģiskā izpēte vasaras estrādes būvniecības laukumā, kā arī Ziloņu ielas pārbūve. Arī šī projekta ieviešanai paredzēts piesaistīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu līdz 2 000 000,00 EUR un valsts budžeta dotāciju līdz 70 588,24 EUR.

Ēkā Stacijas ielā 26 turpinās būvdarbi