Noslēgts būvdarbu līgums katlumājas būvniecībai

Adven Latvia

Valmierā turpinās siltumapgādes modernizācija un AS “Valmieras enerģija” noslēdzis līgumu ar personu apvienību “SAN Polytechnik” par jaunas šķeldas katlumājas būvniecību Rietekļa ielā 1.

Pavisam drīz tiks uzsākta jaunās katlumājas būvniecība, kas ļaus būt soli tuvāk vēl zaļākas siltumenerģijas ražošanai Valmierā. Izbūvējot jaunu šķeldas katlumāju, atjaunojamo energoresursu īpatsvars Valmieras pilsētā tiks palielināts par vairāk nekā 90% no kopējā kurināmā, kas tiek izmantots siltumenerģijas ražošanai,

pauž “Valmieras enerģija” valdes loceklis Māris Kānītis.


Siltumenerģijas ražošanu Ausekļa ielas rajonā šobrīd vēl nodrošina cits siltumenerģijas ražotājs, izmantojot dabasgāzes kurināmā iekārtas. Pēc projekta realizācijas siltumenerģijas ražošanu šajā rajonā pilnībā nodrošinās “Valmieras enerģija”.

Paredzams, ka pēc projekta realizācijas par līdz pat 3042 tonnām gadā tiks samazināts oglekļa dioksīda (CO2) emisiju daudzums. Tāpat plānojam, ka siltumenerģijas ražošana no jaunā siltumavota varētu tikt nodrošināta jau 2024. gadā,

komentē “Adven Latvia” projektu vadītājs Mārcis Smalkais.


Jaunās šķeldas katlumājas būvdarbu līguma summa ir 4 491 951,78 EUR. Projekta “Šķeldas siltumavota jaunbūve Valmierā, Ausekļa ielas kvartālā” īstenošanai piesaistīts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalsts, līdz 1 330 785 EUR apmērā. Viens no projekta mērķiem ir nodrošināt stabilu un drošu siltumapgādi par pieņemamu cenu Valmieras centralizētās siltumapgādes sistēmas patērētājiem, kā arī samazināt siltumapgādes tarifa un kurināmā pieejamības atkarību no importēta fosilā kurināmā.

Informāciju sagatavoja:

Rūta Reinsone,

“Adven Latvia”