Noslēgti līgumi par aprīkojuma un inventāra iegādi projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā” īstenošanai

Projekts “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā” Nr.9.3.1.1/18/I/027

Noslēgusies tirgus izpēte un iepirkumi projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā” Nr.9.3.1.1/18/I/027 ietvaros.

Noslēgtie līgumi:

  • SIA “ACCENT BŪVE” – par vides pieejamības uzlabošanas aprīkojuma uzstādīšanu par kopējo līguma summu EUR 12 000,00 bez PVN;
  • SIA “Sentios” – par spēļu piegādi par kopējo līguma summu EUR 725,00 bez PVN;
  • SIA “Sentios” – par fizioterapijas inventāra piegādi par kopējo līguma summu EUR 3741,00 bez PVN;
  • UAB “Slaugivita” – par sensorās istabas aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu par kopējo līguma summu EUR 4408,11 bez PVN.

Līgumus plānots izpildīt ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30. jūnijam.

No projekta attiecināmajām izmaksām 808 933,88 EUR apmērā Eiropas Reģionālās attīstības fonds sedz EUR 370 744,78, valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 16 730,13, valsts budžeta finansējums EUR 78 282,41, pašvaldības finansējums EUR 343 176,56.