Noslēdzies veselības veicināšanas projekts Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienībā

Jūnijā noslēdzās projekts Nr. 9.2.4.2./16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veicināšana Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienībā”, kura ietvaros kopš 2017. gada vasaras kopumā īstenotas 193 veselības veicināšanas un slimību profilakses aktivitātes.

Šī projekta mērķis – veicināt novada iedzīvotāju veselības paradumu maiņu, palielinot izpratni par veselīga dzīvesveida un personiskās veselības nozīmi un piedāvājot identificētajām problēmām atbilstošu aktivitāšu klāstu dažādām iedzīvotāju grupām. Projekta ietvaros īstenotas dažādu formu (klātienes, attālinātas, praktiskas, teorētiskas) un tēmu aktivitātes par veselīgu uzturu, fizisko veselību, onkoloģiju, sirds un asinsvadu veselību, garīgo veselību, atkarību profilaksi, reproduktīvo veselību. Iedzīvotājiem bija iespēja paplašināt savas zināšanas un apgūt praktiskas iemaņas veselības uzlabošanai ikdienā.

Projekta ietvaros īstenotas tādas veselības veicināšanas un slimību profilakses aktivitātes kā veselīga uztura meistarklases, veselīga uztura lekcijas, meistarklase “Grūtnieču un jauno māmiņu ēdienkarte”, aktivitāšu cikls uztura paradumu maiņai, par fizisko veselību –  sporta dienas, vingrošanas, jogas nodarbības, pārgājieni, nūjošana, veselības dienas skolās, pirmsskolas izglītības iestādēs, orientēšanās, par garīgo veselību – atbalsta grupas jaunajiem vecākiem, lekcija par emocionālo veselību, nodarbības vecākiem par bērnu emocionālo audzināšanu, garīgās veselības veicināšanas nodarbības ar mākslas terapijas elementiem, bet par atkarību profilaksi – nodarbības un lekcijas skolās, lekcijas vecākiem, līdzatkarīgajiem, u.c. aktivitātes.

Aktivitātes īstenotas īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām.

Aktivitātes norisinājās bez maksas projekta Nr.9.2.4.2/16/I/051 “Veselas un veselīgas sabiedrības veicināšana Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienībā” ietvaros.

Logo ansamblis