Noslēdzies projekts “Uzlādē!” jauniešiem

2021. gada 30. novembrī noslēdzās projekts “Uzlādē!”, ko īstenoja Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības teritorijas jauniešiem. Tā ietvaros jaunieši piedalījās laivu braucienā Strenči-Valmiera, kas bija trīs dienu pārgājiens gar jūru, pa Mežtaku no Caunītēm uz Valmieru, iekļaujot arī neformālās nodarbībās klātienē un tiešsaistē par mentālo veselību, mobingu, atkarībām, veselīgām/neveselīgām attiecībām, seksualitāti, u.c. tēmām. Jauniešiem bija pieejamas arī psihologa konsultācijas, kā arī mācījāmies sevi izkustināt katru dienu atbalsta sesijās kustībā.

Nodarbībām par pamatu tika izmantota biedrības “Centrs Marta” un OAK Foundation izstrādātā metodoloģija darbā ar jauniešu grupām projektā “Drosme rūpēties! Vardarbības prevencija jauniešu vidē”.

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu un zināšanas jauniešiem par emocijām, fiziskās un mentālās veselības sasaisti, kā arī mentālās veselības problēmām, atkarībām, dažādām vardarbības formām, veselīgu ieradumu veidošanu, izkāpjot no ierastās pandēmijas ikdienas dažādās fiziskās āra aktivitātēs kopā ar citiem jauniešiem tika sasniegts.

Projekts “Uzlādē!” ar identifikācijas Nr. VP2021/1-80 realizēts Valmieras novada pašvaldībā no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. novembrim. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros.

Projekts finansēts 100% no Valsts budžeta programmas “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” ietvaros.

Informāciju sagatavoja:

Projekta “Uzlādē!” vadītāja Ilze Ozola