Noslēdzies projekts “Starp savējiem”

Biedrība “Vecmāmiņas.lv” Valmieras pusē dzīvojošajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem 2023. gada novembrī un decembrī organizēja dažādas aktivitātes. Projekta aktivitātēs aktīvi iesaistījās arī biedrības “Valmieras pilsētas pensionārs” biedri.

Sākām ar Radošuma dienu Valmieras Integrētajā bibliotēkā, kur ikviens varēja izmēģināt roku kaligrāfijas meistarklasēs. Tad devāmies mācību braucienā uz Dzērbenes muižu, kur Demokrātijas dienas ietvaros iepazinām Vidzemes puses skaistākās vietas.

Vēstures diena norisinājās Valmieras muzejā. Iepazināmies ar jauno ekspozīciju “de Woldemer”, kā arī noklausījāmies interesanto gida lekciju par Valmieras un Latvijas vēsturi.

Decembra sākumā notika Orientēšanās mācības Sporta dienas ietvaros. Orientēties gan lielos, gan mazos dalībniekus mudināja neparasti pasaku tēli. Papildinājām arī savu sporta inventāru ar jauniem novusa galdiem, ko turpmāk ikviens varēs uzspēlēt Valmieras pilsētas pensionāru biedrībā.

Valodas dienā Ukrainas civiliedzīvotāji Valmieras Kultūras centrā varēja noskatīties Sabiedrības Integrācijas fonda veidotos video par Latviju. Bērni darbojās radošajās darbnīcās.

Līdzdalības dienā tikāmies Valmieras novada pašvaldībā, noklausījāmies pašvaldības domes priekšsēdētāja Jāņa Baika stāstījumu par līdzdalības iespējām Latvijā un Valmierā. Dalībniekiem bija daudz jautājumu un ierosinājumu.

Vides diena norisinājās Valmieras sākumskolā. Mazo klašu skolēni noskatījās leļļu izrādi “Dzīvosim zaļi”, pārrunāja jautājumus par atkritumu šķirošanu, kā arī piedalījās radošajās darbnīcās.

Visbeidzot noslēgumā kopā ar biedrību “Valmieras pilsētas pensionārs” notika Brīvprātīgo diena. Biedrības “Vecmāmiņas.lv” vadītāja Ināra Pučuka mudināja gan vietējos, gan Ukrainas civiliedzīvotājus aktīvi iesaistīties brīvprātīgajā darbā.

Projekts “Starp savējiem” ir noslēdzies, Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri apmetušies Valmieras pusē, ir ieguvuši gan zināšanas par Latviju, gan jaunus draugus turpmākiem projektiem un sadarbībai. Paldies Sabiedrības integrācijas fondam par iespēju īstenot šo projektu!

Projekts “Starp savējiem” sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja:

Evija Dzvinko,
projekta “Starp savējiem” vadītāja