Norisināsies seminārs daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldniekiem un iedzīvotājiem “Pašvaldības atbalsts un līdzfinansējums daudzdzīvokļu ēkām”

Aicinām daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldniekus un dzīvokļu īpašniekus piedalīties seminārā “Pašvaldības atbalsts un līdzfinansējums daudzdzīvokļu ēkām”, kas norisināsies 4. oktobrī plkst. 18.00 Rūjienas Kultūras centrā.

Aicinām daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldniekus un dzīvokļu īpašniekus piedalīties seminārā “Pašvaldības atbalsts un līdzfinansējums daudzdzīvokļu ēkām”, kas norisināsies 4. oktobrī plkst. 18.00 Rūjienas Kultūras namā.

Semināra mērķis ir iepazīstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldniekus un dzīvokļu īpašniekus ar pašvaldības un citām līdzfinansējuma iespējām, lai veiktu ēkas energoauditu, izstrādātu siltināšanas projektus, siltinātu ēku. Tāpat arī lai īstenotu pagalmu labiekārtošanas darbus, ierīkojot rotaļu elementus un izveidojot stāvlaukumus. Seminārā būs iespēja uzzināt arī par citām finansējuma piesaistes iespējām māju atjaunošanai.

Semināra programma plānota sekojoši:

LaiksAktivitāte
18.00 -18.20Valmieras novada pašvaldības pieejamais līdzfinansējums 16 atbalsta programmās:
ēkām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai;
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumiem;
māju atjaunošanas darbi.
18.20 -19.00Labās prakses piemēri – apsaimniekotāji un pārvaldnieki dalās ar konkrētiem piemēriem, kas īstenoti Valmieras novadā
19.00 -19.20Attīstības finanšu institūcijas “Altum” Vidzemes reģiona vadītāja Olita Untāla par daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes atbalsta programmu un daudzdzīvokļu māju remonta aizdevumiem. Līdzfinansēts ar Atjaunošanas un noturības mehānisma atbalstu.
19.20- 20.00Jautājumi un atbildes

Aicinām iedzīvotājiem būt aktīviem un izmantot iespēju uzzināt vairāk par pašvaldības un citām pieejamajām atbalsta programmām un to priekšrocībām, lai padarītu savu dzīves vidi kvalitatīvāku. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

Valmieras novadā ir vairāk nekā 1269 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju. Lielākā daļa no tām celtas pirms vairāk nekā 30 gadiem. Valmieras novada pašvaldība ir izstrādājusi īpašu atbalsta programmu iedzīvotājiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvalitātes uzlabošanai, kuru platība pārsniedz 200 m2. Šādu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju skaits Valmieras novadā ir nedaudz vairāk par 800.