Norisinājies Meža dienu seminārs

19. septembrī Kocēnu Kultūras namā norisinājās seminārs “Sabiedrības līdzlemta pilsētvides zaļo zonu attīstība”.

19. septembrī Kocēnu Kultūras namā norisinājās seminārs “Sabiedrības līdzlemta pilsētvides zaļo zonu attīstība”. Semināra mērķis bija dalīties ar Valmieras novada pašvaldības pieredzi sabiedrības līdzdalības nodrošināšanā pašvaldības dabas un apstādījumu teritoriju attīstībā un apsaimniekošanā, iepazīstināt Latvijas pašvaldību speciālistus ar labās prakses piemēriem Valmieras novada pašvaldībā, apskatīt tos dabā, apmainīties ar dažādām pieredzēm un veicināt kopēju izpratni par dabas daudzveidību, ilgtspējīgu apsaimniekošanu un iespējām apsaimniekot dabas objektus, sabalansējot sociālās, ekonomiskās un vides funkcijas, un reizē arī tuvoties klimatneitralitātei.

Semināra ievaddaļā tika prezentēti Valmieras pilsētā realizētu projektu piemēri, ņemot vērā sabiedrības ieteikumus, idejas un arī kritiku. Valmieras novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja vietniece, attīstības plānotāja Līga Bieziņa minēja, ka ik reizi iedzīvotāju iesaiste ir dažāda. Pašvaldība sabiedrības līdzdalību attīstības plānošanā realizē saskaņā ar normatīvo aktu regulējumu. Taču vienlaikus sabiedrības iesaiste tiek organizēta, stratēģiski izvērtējot katru individuālo projekta situāciju, tā posmus un vajadzības, kur, kad un kāda sabiedrības līdzdalība ir nepieciešama.

Prezentācijā kā viens no piemēriem tika minēts Sporta un aktīvās atpūtas parka “Mežs” (SAAP “Mežs”), kura plānošanas procesā pašvaldība saņēma teju 100 ideju un ieteikumu, kā izvēlēto lokāciju padarīt iedzīvotājam noderīgu. Tāpat arī kā spilgti piemēri tika minēta Vecpuišu parka un Jāņparka attīstība. Īpaši pēdējos gados Jāņparka apkaimē dzīvojošie ir izrādījuši interesi parka attīstībā, ieteikumi ir bijuši ilgtermiņā pārdomāti, lai padarītu parku arvien pievilcīgāku. Pāris gadu laikā Jāņparkā ir ne tikai sakopti celiņi, iestādīti stādījumi un ierīkots apgaismojums, šeit norisinās arī kultūras un citi pasākumi, kurus apmeklē ne tikai vietējās apkaimes iedzīvotāji. Šis ir lielisks piemērs, kā vietējā kopiena var padarīt savu apkārtni pievilcīgāku un patīkamāku!

Semināra otrajā daļā dalībnieki devās apskatīt dažādus objektus Valmierā – SAAP “Mežs”, Ziloņu ielu un Valmieras muzeja jauno ekspozīciju “de Woldemer”. Viena no grupām devās apskatīt arī nesen renovēto dienesta viesnīcu “Auseklis”, savukārt otra grupa apskatīja Valmieras Rūpniecības un eksporta parku. Katrā objektā dalībnieki varēja noskaidrot nianses par projektu tapšanu, sarunājoties ar darbu īstenotājiem. Īpaši augstu tika novērtētas SAAP “Mežs” zaļās zonas, iestādītie koki un apstādījumi, kas veido pārdomātu ainavu. Dienesta viesnīcā “Auseklis” visi novērtēja moderno vidi un viesnīcā pieejamās iespējas – velosipēdu novietnes pagrabā, plaša veļas telpa un atkritumu šķirošanas konteineri koplietošanas virtuvēs.

Seminārā piedalījās vairāk nekā 70 pašvaldību darbinieki no visas Latvijas, vistālāko ceļu mērojot no Ventspils, Ludzas un citiem novadiem. Plaši apmeklētais pasākums liecina, ka seminārā apskatītā tēma ir aktuāla katrā pašvaldībā, tādēļ uzzināt vairāk par sabiedrības iesaisti un pēc tam redzēt dabā piemērus ar projektiem, kuros šie ieteikumi tika ņemti vērā, bija īpaši vērtīgi.

Semināru Valmieras novada pašvaldība organizēja kā vienu no Latvijas Pašvaldību savienības ieviestā Meža attīstības fonda projekta “Meža dienas 2023 Latvijas pašvaldībās – veidosim zaļāku, košāku un daudzveidīgāku vidi sev apkārt!” semināriem, kuru mērķis ir  izglītot par meža apsaimniekošanu, meža un koku nozīmi klimata mērķu sasniegšanā, kā arī par koku, krūmu, parku, aleju, skvēru, meža parku, koku rindu nozīmi ainavā un arhitektūrā.