Norisinājies Ēvalda Siliņa dziesmu konkurss

Norisinājies Ēvalda Siliņa dziesmu konkurss

10. martā aizvadīta komponista un pedagoga Ēvalda Siliņa 103. dzimšanas diena. Daudz laimes, jubilār!

Mūsu jubilārs ir īpašs, tāpēc arī īpaša dāvana viņam – I vokālistu konkurss ”Ēvalda Siliņa dziesmas Rūjienā”. Konkursa idejas autore ir Rūjienas vidusskolas mūzikas skolotāja un kordiriģente Digna Gailīte. Konkursa mērķis – atklāt talantīgus bērnus, veicināt viņu radošo pašizpausmi un vokālo un māksliniecisko spēju attīstību, dziedot Ē. Siliņa dziesmas.

Vokālistu konkursā piedalījās dziedātāji no Kocēnu pamatskolas (mūzikas skolotāja Ina Plauka), J. Endzelīna Kauguru pamatskolas (mūzikas skolotājs Sandris Dubovs), Naukšēnu vidusskolas (mūzikas skolotāja Inese Nora Dālberga), Rencēnu pamatskolas, Trikātas pamatskolas (skolotāja Lelde Subatele) un Rūjienas vidusskolas (mūzikas skolotājas Aira Burve un Ilze Leska). Tāpat žūriju priecēja arī Mazsalacas PII “Dārziņš” un Vecates kultūras nama (abiem mūzikas skolotāja Baiba Bīviņa), un Rūjienas PII “Vārpiņa” (mūzikas skolotāja Ilze Leska) vokālisti.

Ja konkurss, tad jau konkurss, tātad bija arī žūrija. Un žūrijas komisiju veidoja Rūjienas Izstāžu zāles vadītāja un Ē. Siliņa meita Līga Siliņa, koncertmeistare Antra Sloka, Rūjienas mūzikas skolas direktore Gunta Kalniņa un pati idejas autore D. Gailīte. Žūrijas pārstāves gan vienojās, ka pagaidām konkursa rezultāti netiks publicēti, bet paliks zināmi katrai izglītības iestādei individuāli.

D. Gailīte ir pārliecināta, ka vokālistu konkurss nākotnē kļūs par nozīmīgu Rūjienas vidusskolas tradīciju un neatņemamu Valmieras novada kultūras dzīves sastāvdaļu.

Publicitātes foto. Ē. Siliņa dziesmu grāmatas atklāšanas pasākums 2014. gadā.

Informāciju sagatavoja Rūjienas vidusskola