Nomas tiesību izsoles sludinājums zemes vienībai Sēļu pagastā

Zemes vienība "Pretī Kurpniekiem"

Par nekustamā īpašuma zemes vienības daļas “Pretī Kurpniekiem”, Sēļu pagasts, Valmieras novads, PIRMĀS MUTISKĀS NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTU

Nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir Ķoņu pagasta zemnieku saimniecība “NIEDRAS”, reģistrācijas Nr.44101008413, ar nosolīto zemes nomas maksu 1144,46 euro gadā plus pievienotās vērtības nodoklis.