Nomas tiesību izsoles sludinājums zemes vienībai Mazsalacas pagastā

Zemes vienība "Priedaines"

Par nekustamā īpašuma zemes vienības daļas “Priedaines”, Mazsalacas pagasts, Valmieras novads, PIRMĀS MUTISKĀS NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTU.

Nomas tiesību izsoles uzvarētājs MATĪŠU PAGASTA ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA “Kalnciemi 2010”, reģistrācijas Nr.44101037323, ar nosolīto zemes nomas maksu 829,09 euro gadā plus pievienotās vērtības nodoklis.